Home » Gyermeksarok » Archive by category "Bibliai történetek – Ószövetség"
Bibliai történetek - Ószövetség

Csapások

Isten minden csapás előtt elmondta Mózeséknek, hogy mit kell tenniük. Az első csapásnál a Nílus partjára kellett mennie, ahol a botjával rá kellett ütnie a...
Bibliai történetek - Ószövetség

Az Úr megújítja ígéretét

Úgy tűnik Isten népének most rosszabb lett a dolga, mint előtte volt, de Isten azt mondta: „Én az Örökkévaló vagyok, és ki foglak benneteket hozni...
Bibliai történetek - Ószövetség

Mózes és Áron a fáraónál

Mózes és Áron elmondták a fáraónak, hogy Isten küldte őket és azért jöttek, hogy a zsidó népet bocsátsa szabadon. A fáraó dühös volt. Hogy gondolnak...
Bibliai történetek - Ószövetség

Isten felkészíti Mózest a küldetésre

Negyven év telt el azóta, hogy Mózes otthagyta Egyiptomot. Apósa, Jetró juhait őrizte.  De bizonyára vágyódott a saját népe után is, aki Egyiptomban sínylődött. Egyik...
Bibliai történetek - Ószövetség

Midján földjén

Mózes elfáradt a menekülésben és megpihent egy kútnál. A midjáni pap hét lánya éppen a vályúkat merte tele, hogy megitassák apjuk nyájait. A pásztorok megpróbálták...
Bibliai történetek - Ószövetség

Mózes gyilkol és elmenekül

Mózes felnőtt. Az egyik nap, amikor kiment a héberek (népe) közé látta, hogy micsoda nehéz rabszolgamunkát végeznek. Ott észrevett egy egyiptomi férfit, aki egy héber...
Bibliai történetek - Ószövetség

Mózes születése

Egyiptomban élt egy zsidó család, akiknek már volt egy lányuk, akit Mirjámnak hívtak és egy három éves kisfiúk, Áron. Most még egy fiú született. Boldogok?...
Bibliai történetek - Ószövetség

Izrael fiai Egyiptomban

Sok év telt el, mióta József családja Egyiptomba érkezett. Megszaporodtak, megerősödtek és megtelt velük az ország. De már új fáraó uralkodott (ő már nem ismerte...
Bibliai történetek - Ószövetség

József felfedi magát testvérei előtt

Amint József megpillantotta Benjámint, megparancsolta a szolgáinak, hogy rendezzenek egy nagy lakomát. A testvéreket is meghívták rá. „Él-e még atyátok és jó egészségnek örvend?” –érdeklődött...
Bibliai történetek - Ószövetség

Jákób fiai Egyiptomba mennek

Emberek érkeztek a világ minden tájáról Egyiptomba, hogy gabonát vegyenek. „Nektek is oda kell mennetek –parancsolta a fiainak Jákób –, különben éhen halunk.” József tíz...