Midján földjén

Mózes elfáradt a menekülésben és megpihent egy kútnál.
A midjáni pap hét lánya éppen a vályúkat merte tele, hogy megitassák apjuk nyájait. A pásztorok megpróbálták őket elűzni onnan.

Mózes a fiatal lányok védelmére kelt és kisegítette őket a bajból, még a juhaikat is megitatta.
„Nagyon korán jöttetek haza!” –  kiáltott fel Reuél (a lányok apukája), akit Jetrónak is hívtak.
Amikor a lányok elmagyarázták neki, hogy miért, azt mondta:
„Hol van most? Hívjátok ide!”

Attól fogva Mózes Reuélnél élt.  Később pedig elvette Cippórát, a legidősebb lányát. Gyermekük is született.
Hosszú idő telt el, a fáraó is meghalt.  De Isten népe, a héberek, még mindig rabszolgák voltak. Jajgattak fájdalmukban, sóhajtoztak a szolgaság miatt!
Imádkoztak Istenhez és tőle kértek segítséget!
Az Úr meghallgatta őket és gondja volt rájuk.

A következő részben megtudhatjátok, hogy hogyan.

About