Home » Gyermeksarok » Bibliai történetek - Ószövetség » Jákób fiai Egyiptomba mennek

Jákób fiai Egyiptomba mennek

Emberek érkeztek a világ minden tájáról Egyiptomba, hogy gabonát vegyenek. „Nektek is oda kell mennetek –parancsolta a fiainak Jákób –, különben éhen halunk.”

József tíz bátyja útra kelt.

Amikor megérkeztek meghajoltak a fáraó első embere előtt. Ők nem ismerték fel Józsefet. József azonban felismerte őket. Eszébe jutott gyermekkori álma. Beteljesedett.

József nagyon okos volt. Nem fedte fel magát a testvérei elől, hanem kémkedéssel vádolta őket. Majd Simeont, a testvérét, fogolyként visszatartotta.

„Fogjátok az élelmet, térjetek haza és hozzátok nekem ide a legkisebb testvéreteket!”–parancsolta nekik. Csak akkor fogom megtudni, hogy nem vagytok-e kémek.”

A testvérek biztosak voltak benne, hogy az Isten bünteti őket, amiért évekkel ezelőtt eladták Józsefet rabszolgának.

Jákób és fiai zavarba jöttek, amikor meglátták, hogy a gabonazsákokban visszakapták a pénzüket. „Mit cselekedett velünk az Isten?”

Mindent elmondtak az apjuknak. Azt is, hogy az az ember, aki az országot kormányozza, azt parancsolta nekik, hogy Benjáminnal együtt térjenek vissza.

De Jákób nem engedte, hogy Benjámin odamenjen.

Nemsokára viszont elfogyott az ennivalójuk. Így a testvéreknek vissza kellett térniük Egyiptomba. Jákób szomorú szívvel engedte el Benjámint is velük.

,

About