Home » Gyermeksarok » Bibliai történetek - Ószövetség » Az Úr megújítja ígéretét

Az Úr megújítja ígéretét

Úgy tűnik Isten népének most rosszabb lett a dolga, mint előtte volt, de Isten azt mondta: „Én az Örökkévaló vagyok, és ki foglak benneteket hozni Egyiptomból. Meghallottam panaszotokat és emlékszem a veletek kötött szövetségre. Ne féljetek!”

Ekkor újra odaküldte Mózest és Áront a fáraóhoz. Amikor ez utóbbi valamilyen jelt kért Isten szolgáitól, Áron ledobta a botját, ami kígyóvá változott.

A fáraó felkiáltott: „Hívjátok ide a bölcseimet, varázslóimat!” Amikor azok odajöttek, a földre tették a botjaikat, amelyek szintén kígyókká változtak. De Áron kígyója lenyelte a többi kígyót. 
Sajnos a fáraó szíve kemény maradt, nem hallgatott rájuk és megtagadta, hogy a nép elmenjen.

,

About