Home » Gyermeksarok » Bibliai történetek - Ószövetség » Mózes gyilkol és elmenekül

Mózes gyilkol és elmenekül

Mózes felnőtt. Az egyik nap, amikor kiment a héberek (népe) közé látta, hogy micsoda nehéz rabszolgamunkát végeznek.
Ott észrevett egy egyiptomi férfit, aki egy héber rabszolgát korbácsolt.  Jóllehet Mózes a fáraó udvarában nőtt fel és így is nevelkedett, de ő héber is volt.  Úgy látta, hogy a rabszolga segítségére kell sietnie.
Miután alaposan körülnézett és meggyőződött arról, hogy senki sem látja, rátámadt a korbácsoló emberre. Az ezt követő verekedésben Mózes megölte az egyiptomit.  Gyorsan elföldelte a holttestet. Másnap Mózes két héber férfit látott összeverekedni. Megpróbálta őket leállítani.
Az egyikőjük azonban így szólt: „Talán majd engem is megölsz, mint az egyiptomit megölted?”

Mózest elfogta a félelem.  Mindenki tudta, mi történt az előző nap.  A Fáraó is tudta és halálra kerestette.  Mózesnek menekülnie kellett.
Midján földjéig ment és …
A következő részben megtudjátok, hogy mi történt ott vele 😊

About