Home » Lelkesítő » Napi Gondolat » Hogyan éljek?

Hogyan éljek?

Így szól az én Uram, az ÚR, aki összegyűjti Izráel elszéledt fiait: Még gyűjtök azokhoz, akiket egybegyűjtöttem! Ézs 56,8

Mert ez jó és kedves dolog a mi megtartó Istenünk előtt, aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság ismeretére. 1Tim 2,3-4

Keresztyének szoktak elbizonytalanodva tekinteni önmagukra és gyülekezetükre, egyházukra, ahova tartoznak, amikor a mai világ Istentől való egyre nagyobb elidegenedését látják. Bizony, nem csak a szegények és a gazdagok közötti olló tud szétnyílni, hanem a hívők és a világi emberek között is egyre nagyobb a különbség az életmódban, az értékekről való felfogásban és sokminden másban.

Mit mond erre Isten? Ézsaiásnál az 56. fejezet elején ezt olvashatjuk: „Őrizzétek meg a jogosságot, és cselekedjetek igazságot, mert közel van szabadításom, és megjelenik igazságom!” Vagyis: ne ezekre nézz. Ne az emberekre, ne a körülményekre, ne a világ helyzetére, hanem arra legyen gondod, hogy te állj meg hűségesen abban, amit Istentől tanultál! Te légy jogszerű, igazságos továbbra is, és a többit bízd az Úrra. A továbbiakban pedig még arra bíztat Isten, hogy továbbra is szenteld meg az ünnepnapot, ahogy tetted eddig, és igyekezz Isten törvénye szerinti életre. Beszél még az igeszakasz „idegenekről”, akik csatlakoztak az Úrhoz, akikben szintén ott a félelem, hogy mi lesz Isten népével. Tehát, már az Ószövetségben vannak pogányok, akik Isten közösségéhez csatlakoztak, és őket is ugyanezekkel a szavakkal biztatja az Ige.

A keresztyén csak egyet tehet: hűségesen megáll a helyén abban, ahova Isten helyezte. Imádkozik, ügyel, hogy önmaga hűtlenné ne legyen, meg ne restüljön, hátat ne fordítson a hitnek, és a kicsit, amire lehetősége van hűséggel megtegye. Isten pedig azt ígéri: Még gyűjtök azokhoz, akiket egybegyűjtöttem!”

A Timóteushoz írt levélben pedig azt hangsúlyozza, hogy milyen fontos a politikai vezetőkért is imádkozni. Imádság, könyörgés, esedezés, hálaadás velük kapcsolatban is és más emberekkel kapcsolatban is. Miért? Mert ez jó és kedves dolog a mi megtartó Istenünk előtt”. Ha szereted Istent, mert Ő a te Megváltód, aki könyörgött érted, és az életét is odaadta érted, hogy el ne vessz, hogyne kellene azt keresned, hogy mi van az örömére, mi az, ami neki tetszik, és neki kedves. Ez elegendő érv kellene, hogy legyen, de másutt hozzáteszi az Írás, hogy „békés és csendes időket élhessünk”.

Most gondolj néhány emberre a környezetedben, akik nem ismerik Istent, és eszükben sincs az Ő útján járni, és kezdj el értük kitartóan imádkozni! Készülj föl arra is, hogy esetleg tíz, húsz, huszonöt évig fogsz valakiért imádkozni. De egyet ne felejts, ha nem látod is, Isten már munkálkodik az életében, és terelgeti az üdvösség útjára. Ha Isten türelmes (és veled is az), te se légy türelmetlen.

Matisz Jánosné Széll Éva Anna

, ,

About