Tanú

Ti vagytok a tanúim, mondja az ÚR, és szolgáim, akiket kiválasztottam, hogy megismerjetek, és higgyetek nekem, és megértsétek, hogy csak én vagyok. Előttem nem jött létre isten, és utánam sem lesz soha. Ézs 43,10

Menjetek el az egész világra, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek! Mk 16,15

Isten arra választ ki bennünket, hogy tanúskodjunk Róla, hogy Ő az egy igaz Isten. De ehhez először nekünk magunknak kell megismernünk Őt. Az Igében kijelentette magát, és személyes kapcsolatba kerülhetünk vele, és megtapasztalhatjuk vezetését, áldásait, útmutatását, gondoskodó szeretetét. Hogy Isten még inkább megismerhető legyen, elhatározta, hogy személyesen eljön közénk, mert nekünk nincs lehetőségünk átmenni Hozzá. Voltak ugyan emberi próbálkozások: magas hegycsúcsok megmászása, vagy tornyok építése, amelyek úgymond az eget érik. Sőt, az ember kiment az űrbe, leszállt a Holdon, és volt, aki kijelentette, hogy körülnézett, és Istent nem látta, és ebből azt a következtetést vonta le, hogy Isten nem létezik. Pedig Isten nagyon is létezik, sőt minden létező Tőle származik, és Tőle függ. De ember számára áthidalhatatlan a távolság. Ezért döntött úgy Isten, hogy inkább Ő jön el emberi formában, Jézus Krisztus személyében. Aki látta Jézust, az látta az Atyát (Jn 14,8). Tehát, ha meg akarod ismerni Istent, akkor azt Jézus Krisztuson keresztül teheted. Mert Jézus Krisztusban vált kézzelfoghatóvá. Jézus Krisztusban megtette a szeretet legnagyobb cselekedetét, hogy önként az életét áldozta érted, ami sokkal értékesebb volt, mint a tied, mégis odaadta.

Tehát első lépés, hogy higgyek Jézus Krisztusban. Ezen a hiten keresztül megértem, hogy nincs más isten. Jézus Krisztus követésében pedig egyre több tulajdonságot ismerek meg Istenből. Ez pedig küldetéssel jár: a zsidóknak tanúskodnia kellett a pogány világban, hogy csak egyetlen valódi Isten van, aki képes meghallgatni és képes megszabadítani. Jézus 12 tanítványt hívott el, akik látták tetteit, hallották tanítását, és ott voltak a kereszt tövében, majd látták a Feltámadottat. Jézus elküldte őket, hogy hirdessék ezt az örömhírt minden embernek. Tegyenek tanúbizonyságot. Ugyanígy minket is bizonyságtevőknek, tanúknak hív el: légy Jézus Krisztus tanúja, bizonyságtevője minden ember épülésére. A bizonyságtétel tanúskodik afelől, hogy valóban van Isten, aki engem megszabadított a bűn hatalmából, és csodálatosan vezetett az élet kanyargós ösvényein. A tanúk megerősítik egy állítás igazságát vagy hamisságát. Isten tanúkul hívott, hogy erősítsük meg az Ő kijelentéseinek igazságát az emberek előtt, hogy az emberek higgyenek, és megtérjenek.

Matisz Jánosné Széll Éva Anna

, ,

About