Home » Lelkesítő » Napi Gondolat » A mentő szeretet

A mentő szeretet

… sokak bűnét hordozta, és közbenjárt a bűnösökért. Ézs 53,12

Áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, és imádkozzatok azokért, akik gonoszul bánnak veletek! Lk 6,28

Isten szeretet. Kicsit talán már meg sem lepődünk ezen a kijelentésen. Mert felületesen gondolkodunk Isten szeretetéről, mert nem tartjuk olyan nagy dolognak, nem fogjuk fel a mélységét és természetesnek vesszük. Mindaddig, amíg rá nem döbbenünk az igazságra, hogy mennyi mindent vétettem, milyen nagyok a bűneim, és Isten ennek ellenére szeretett. Pedig káromoltam a nevét, megcsúfoltam a jót, amit teremtett, lázadtam ellene… Istenben pedig akkora mentő szeretet volt és van, hogy noha az ellenségévé lettem, nem átkozott el, nem mondott le rólam, hanem eljött és meghalt értem a kereszten, szólongat és hív megtérésre. Ezért várja el Isten jogosan a követőitől, hogy hasonló módon gondolkozzanak és tegyenek. Isten azt várja, hogy mindannyiunkban mentő szeretet legyen, annyira, hogy még az ellenségeinknek is az üdvösségén fáradozunk.

A mentő szeretet nem azt jelenti, hogy mindenkinek megsimogatjuk a buksiját, és kedvesen igazat adunk minden tettükhöz és szándékukhoz. Ez a kényelmes út. Mindenkivel jóban lenni. Ez azonban csak úgy lehetséges, ha a bűnöst nem intem meg, hanem hagyom, hogy azt csináljon, amit akar, és ha mondok neki valamit, akkor csak megdicsérem. A mentő szeretet azt jelenti, hogy megosztom vele az evangéliumot, imádkozom érte, és ha kell, jót cselekszem vele.

Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön. Jézus minden ember bűnéért meghalt a kereszten. De nem mindenkié automatikusan a kegyelem. Azt olvassuk itt, hogy „sokak bűnét hordozta”, nem pedig, hogy mindenkiét. Jól példázza ezt egy írországi földbirtokos története, aki meghirdette a birtokán, hogy másnap délig bárki eljöhet az irodájába az adóslevelével, és kifizeti helyette az adósságát. Az emberek nem hitték el. Sokan ott toporogtak az ajtó előtt, de nem mentek be. Csak egy idős házaspár mert bemenni az irodába, ahol kedvesen fogadták őket, és minden további nélkül rendezték az adósságukat. Viszont a tulajdonos megkérte őket, hogy délig ne menjenek ki, mert azt szeretné, ha az emberek hinnének a szavának. Délben bezárt az iroda, az idős házaspár boldogan jött ki, az emberek kérdezték, hogy igaz volt-e a hirdetés, hogy kifizetik az adósságokat. Az idősek örömmel mondták, hogy megszabadultak minden adósságuktól. Ekkor a tömeg megrohanta az ajtót, de már késő volt.

Így vagyunk Istennel is. Ő meghirdette, hogy kifizeti az adósságunkat, és azt várja, hogy higgy a szavának, hogy te is benne legyél abban a „sokakban”, akik hisznek. Kicsit a mai oltási helyzet is ezt szemlélteti. Van, aki nem hiszi, hogy segít az oltás, és ez az életébe kerülhet. Ha nem hiszed, hogy elveszett bűnös vagy, és kegyelemre szorulsz, ha nem hiszed, hogy Jézus érted halt meg a kereszten, ha nem hiszed, hogy „van erő van, csodás erő van Jézusunk vérében”, akkor megmaradsz a bűneidben. A bűn zsoldja pedig biztosan a halál. Isten azonban nem ezt szánta és szánja neked, és ki akar szabadítani ebből az állapotból. Figyeld meg irántad való szeretetét: amit már megtett Jézusban, hogy fenntartja az életedet, szólongat az Igén keresztül, figyelmeztet eseményekben. Egyszerűen időt ad a megtérésre.

Matisz Jánosné Széll Éva Anna

, , , ,

About