Home » Lelkesítő » Napi Gondolat » „Szállunk”, mint a sasok?

„Szállunk”, mint a sasok?

Amint a fészkén felrebbenő sas fiai fölött lebeg, kiterjeszti fölöttük szárnyát, fölveszi őket, és tollain emeli őket. 5Móz 32,11

És Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Fil 4,7

„És szabadíts meg minket a gonosztól” – hangzik el a Miatyánk 7. kérése. Fontos kérés, mert nem vonhatjuk ki magunkat ebből a világból, és gonosz dolgok érnek bennünket, hívőket is, még akkor is, ha kerüljük a rossz dolgokat. Mert, amikor az utcán járunk, látjuk a szexuális töltetű óriásplakátokat, vagy az ízléstelen szövegű falfirkákat. Sajnos, visszajött a szlogenek, jelmondatok időszaka is, amelyek bizonyos életfelfogást, nézetet akarnak sulykolni belénk, ahogy volt ez az elmúlt rendszerben is. Rettenetes tapasztalni, hogy a mozizás elindításával, majd a televízió elterjedésével a filmeken keresztül szórakoztatás formájában az embereket átnevelték egy Isten nélküli szabados életvitelre, és most, hogy a társadalomban normálissá vált az erkölcstelenség, a szemünk láttára folytatódik az átnevelés méggonoszabb dolgokkal. Ha az ember beiratkozik egyetemre — mert ha bizonyos szakmát szeretne gyakorolni, akkor be kell iratkoznia —, gonosz eszmék, filozófiák sokaságával is szemben találja magát tananyagként. Ember legyen a talpán, aki meg tudja őrizni józan gondolkozásmódját! Szomorú tapasztalat, hogy a mai gyerekek számára olyan számítógépes játékokat fejlesztettek ki, amelyeken keresztül átképezik őket egy Isten ellenes világszemléletre: egyik hittanos gyerek örömmel mondta, hogy a my craft vagy minecraftban ő isten, és teremt. Más gyerekek arról számolnak be, hogy kitalált karakterekkel játszhatnak, amelyek cserélgethetik a nemüket, és azonos nemű karakterek lehetnek egymáshoz illőek. Tényleg nagyon hangosan fel kell kiáltanunk, hogy „Szabadíts meg a Gonosztól!”

Csak Isten óvhat és őrizhet meg, hogy ne hassanak ránk ezek a dolgok, hogy ne nevelődjünk át, és ne kergethessenek rettegésbe bennünket különböző félelemkeltő összeesküvés-elméletekkel, és a hazugságok, álhírek erdejében meg tudjunk maradni a józan gondolkodás mellett. Nagyon Isten Igéjének a közelében kell lennünk, hogy Isten békessége őrizze a szívünket, és a gondolatainkat. Ez pedig úgy lehetséges, hogy több időt szánunk igehallgatásra és igeolvasásra. Imádságban pedig kérjük Isten vezetését és letesszük a félelmeinket, hiszen Isten őriz! Ha valaki hinni akar Istenben, és az Ő útjain járni, azon nincs hatalma a Sátánnak, és nincs olyan kerülő út, amely által észrevétlenül, akaratunk ellenére az Antikrisztus hívévé tudna tenni bennünket. Mert a bárányok a karámban vannak, az ajtó pedig Jézus Krisztus. A Gonosz pedig legyőzött ellenség, csak az Istentől elszakadtakat képes megtéveszteni. Hanem inkább örüljünk az Úr védelmének, és segítségének, hogy mindezek ellenére „szállunk”, mint a sasok: elvégezzük a küldetésünk, amit Isten ránk bízott. És emeljük fel fejünket, mert közel a megváltásunk!

Matisz Jánosné Széll Éva Anna

, , , ,

About