Home » Lelkesítő » ÍrásOK » Patkány…

Patkány…

Handley Page, a repülés egyik úttörője, egyszer egy lakatlan szigeten
landolt repülőjével. Míg ott tartózkodott, anélkül, hogy észrevette volna,
egy patkány mászott föl a repülőgépre. Amikor újból fölszállt, valahonnét
rágcsálás zaját észlelte, és azonnal gyanította, hogy valami rágcsálót
„vett föl” a szigeten. A szíve gyorsabban kezdett verni, amikor
elképzelte, hogy milyen súlyos károkat okozhat a patkány a finom
szerkezetek között, amelyek irányítják a gépet, és ráadásul nem is tudja
kijavíttatni, mert sem szerszám, sem szakember nincs a közelben. Mit
cselekedjék? Egyszer hallotta valakitől, hogy a patkányok nem tudják
elviselni a nagy magasságot, ezért meghúzta a magassági kormányt, és a gép
egyre följebb emelkedett, amíg Page már maga is alig tudott levegőt venni.
Élesen figyelte a rágcsáló zajt, ami végre teljesen megszűnt. A célhoz
érkezve, holtan találta a patkányt közvetlenül a pilótafülke mögött. Isten
gyermekei olykor bűnt tűrnek meg az életükben, amely azért rágja őket,
mert túl alacsony szinten állnak lelkileg.
Csak akkor győzzük le az
életünkben levő bűnöket, ha fölfelé emelkedünk, mind távolabb a világiasságtól, olyan magaslatokba, ahol e világ már nem lehet ránk hatással.

, ,

About