Home » Lelkesítő » Napi Gondolat » Érzelmeink

Érzelmeink

Igaz vagy, URam, hogyha perelek is veled. Éppen ezért hadd beszéljek veled peres kérdésekről! Miért szerencsés az istentelenek útja? Miért boldogul minden hűtlenkedő? Jer 12,1

Amikor aztán az elsők jöttek, azt gondolták, hogy ők többet kapnak, de ők is fejenként egy-egy dénárt kaptak. Ahogy megkapták, zúgolódni kezdtek a gazda ellen. Azt mondták: Ezek az utolsók csak egy órát dolgoztak, és egyenlőkké tetted őket velünk, akik a nap terhét hordoztuk és hőségét szenvedtük.
Mt 20,10-12

Jeremiás szava így fordíthatók az eredetiből: „Igaz vagy, Uram, akkor is, ha panaszkodom neked, mégis az én ügyemben szeretnék könyörögni előtted: Miért lendül előre a gonoszok útja, miért boldogul minden hűtlen áruló?” Sokszor megesik velünk emberekkel, hogy úgy érezzük Isten igazságtalan velünk szemben. Ilyenkor általában az életünk valamelyik hiányát összemérjük a másik emberével, akinek azon a területen meg van az, ami nekünk nincs. És elkezdünk zúgolódni, keserűvé válni. Vannak, akik befejezik az „Istennel való járást”. De vannak olyanok is, mint Jeremiás, hogy noha úgy érezte, igazságtalan, ami vele történik, de tudta, hogy Isten minden körülmények között csakis igazságos. Igazságtalannak érezte a sok bántást, mellőzöttséget, megvetést, ami érte, és még csak meg sem nősülhetett, pedig Istennek élt, azt tette, amit mondott, szerette Isten Igéjét, az volt a tápláléka. Közben látta a hamisprófétákat, akik megnősültek, népszerűek voltak, akikre hallgattak az emberek. Látta a papokat is, akik hirdették, amit kellett, elvégezték a szertartásokat, közben élték a maguk bűnös életét, és látta a népet, aki szájával tisztelte ugyan az Urat, de a szíve nagyon is távol volt tőle. Mégis „boldogan éltek”, előre jutottak dolgaikban, és boldogultak az életben. Ezek sikeresek voltak az útjaikon, noha hűtlenek voltak Istenhez, és az igaz hit elárulói.

Nagyon fontos, hogy noha Jeremiás így érzett, mégis mély alázatossággal szólt az Úrhoz. Más dolog érezni valamit, és más dolog tudni. Nem elég az érzelmeinkre hagyatkozni. Az érzelmek könnyen változnak, és megcsalnak. Sohase az érzéseink legyenek az iránymutatóink: „Szeretek templomba járni, mert itt jól érzem magam”. „Úgy érzem, Isten szeret, elfogad, ezért követője vagyok”. „Áldottnak érzem magam, ezért hálát adok, szolgálok, dicsérem Istent”. Nagyon jó, ha jól érezzük magunkat. Nagyon jó, amikor áldottnak érezzük magunkat. De ne ez legyen a kapaszkodónk az életben, mert nem tart meg. Ez szubjektív dolog, hogy éppen hogyan érzel. Ezért az igehirdető sem apellálhat a hallgatók érzelmeire. Igen, érzelmek által könnyen megnyerhetünk embereket, de könnyen el is veszíthetjük őket. Hanem nagyon fontos, hogy meggyökerezzünk Isten Igéjében, mint tette ezt Jeremiás is. Így az érzelmei nem tudták becsapni. Isten Igéje objektív, és megtanulta belőle, hogy Isten mindig igazságos. Akkor is, ha én éppen a magam nézőpontjából igazságtalannak látom a dolgokat.

De milyen jó, hogy lehetünk olyan szoros kapcsolatban Istennel, hogy elé tárhatjuk az érzelmeinket! És kipanaszkodhatjuk magunkat őelőtte. Péter is panaszkodott, amikor látta a gazdag ifjút távozni, aki képtelen volt Jézusért lemondani a gazdagságáról és a kényelmes életéről: „Íme, mi elhagytunk mindent, és követtünk téged. Mi lesz hát velünk?” Jézus egy példázatban válaszol Péternek, és fejti ki, hogy legjobb, ha az ember rábízza magát Isten szeretetére és nagylelkűségére, és nem méricskéli önmagát a másik emberhez. Mert kétféle lehetőség áll előttünk: szerződést kötünk Istennel, és lefektetjük szigorúan betűbe szedve a szabályokat, hogy mit követelünk cserébe a szolgálatunkért, és akkor megkapjuk a szerintünk méltányos bért. Vagy elmegyünk úgy a szőlőbe, és nem kötünk papír alapú szerződést, hanem megelégszünk az ígérettel, hogy „Ami igazságos, megadom neked”. Vagyis rábízzuk magunkat Isten igazságosságára és nagylelkűségére, és a végén majd megtapasztaljuk, hogy Ő sokkal többet akar adni, és ad is nekünk, mint amennyit megérdemelnénk. Tehát ne akard előre tudni a választ, hanem bízz az Úrban, hogy szeret, és soha nem hagy cserben, és az az út, amin vezet, áldás a számodra, és többet fogsz kapni, mint ami igazságos.

Matisz Jánosné Széll Éva Anna

, , , ,

About