Home » Lelkesítő » Napi Gondolat » Erős vár

Erős vár

Csak ő az én kősziklám és szabadítóm, erős váram, nem ingadozom. Zsolt 62,7

Azért a lankadt kezeket és megroggyant térdeket egyenesítsétek ki, és lábatok az egyenes úton járjon, hogy a sánta meg ne botoljon, hanem inkább meggyógyuljon. Zsid 12,12-13

Pál apostol a következő megállapítást teszi a 2 Tim 3,12-ben: „De mindazokat, akik kegyesen akarnak élni Krisztus Jézusban, üldözni fogják”. A Sátán ellensége Istennek (és az embernek) és mindennek, ami Istennel kapcsolatos, ami az Ő követése, az Ő útja. Minden korban így van ez: üldözést támasztott azok iránt, akik komolyan vették Isten követését, és békén hagyta a formális követőket. Így volt ez Luther Márton életében is. Ő nem elégedett meg vallási szokásokkal, hanem az igazságot kereste, és mivel kereste, meg is találta. Amikor pedig megtalálta, komolyan vette, hogy erre építse az életét, és ezért üldöztetés érte. Rájött, hogy egyedül nem állhat meg a maga erejéből, hanem szüksége van Isten védelmére. Isten olyan volt számára, mint egy „erős vár”. Ezt fizikai értelemben is megtapasztalta a wormsi (1521) birodalmi gyűlés után. A Luther filmben a hitvallás tétel előtti éjszakán Luther gyötrődik, és fél, és a tegnapra kiírt Igét ismételgeti: „Tied vagyok, ments meg!” (Zsolt 119,94). Majd bátor kiállása után a pillanatnyi megrökönyödést kihasználva elhagyja a termet, és elrabolják, és egy várban, Wartburg várában talál menedéket. Őrzi az erős vár. Persze a földi várak nem bevehetetlenek, és nem is a földi vár tartotta meg Luthert, hanem Isten, mint erős vár.

Ma éppen ugyanez a helyzet minden hívő számára, aki komolyan veszi Isten útmutatását, és komolyan gondolja Jézus Krisztus követését. Aki nem elégszik meg a felszínességgel, hanem valóban keresi az Igazságot, és erre az Igazságra kívánja építeni az életét. Üldözni fogják. Valószínű, hogy nem olyan formában, mint a középkorban az eretneknek kikiáltott előreformátorokat is, hanem vannak ma már az üldözésnek kifinomultabb módszerei is. A mai hívőknek is – felekezettől függetlenül – van egy erős váruk, ahova menekülhetnek, aki megvédi őket: ez Isten. Tehát nem csak az evangélikusoknak, hanem mindenkinek erős vára az Isten, aki Benne bízik. És ez az erős vár segít megállni az üldöztetések ellenére, segít kitartani a támadások kereszttüzében. Sőt, a vár falai elhárítják a lövéseket: Isten megóvhat, hogy sok minden ne is érjen el engem, ne is érintsen a Gonosz dühéből.

Azért élvezhetem az erős vár oltalmát, mert Isten az én Szabadítóm, Megváltóm. Jézus eljött értem, meghalt értem a kereszten, és ezáltal, hogy én ezt hittel elfogadom, megszabadított a bűneimtől. Így a bűnök nem uralhatják az életemet, és nem támadhatnak belülről, mert hatástalanítva vannak. Olyanok, mint a hatástalanított bomba.

Az erős váram szilárd kősziklán alapszik, aki a Krisztus. A megváltás műve olyan tökéletes, és olyan erős, olyan biztos és hatékony, hogy nincs, ami megingassa. Ha erre építek, és nem a magam erejére, kitartására, képességeire, vagy emberek ígéreteire, elméleteire, tudományára, akkor nem fog megrendülni az életem. Akkor szilárdan megállok az ítélet napján, mert az ítélet elkerül, és az általános összeomlás napján életem rendíthetetlen marad.

Mindez a jelenben ad erőt és kitartást: nem lankad a kezem, nem rogyadozik a térdem. Vagyis nem csüggedek el annak láttán, ami történik a világban, hanem mindig minden helyzetben jó reménységgel tekintek előre. Az erős vár gondolatával – például, hogy köszönésként kimondom – megerősítem a kezem és a térdem. És a másik embert is erősítem. Ott a bíztatás, hogy bármennyire is próbálnak eltéríteni a támadások, az egyenes úton járjunk, és ne a görbe utakat válasszuk. Ezzel pedig bíztathatjuk a sántikálókat, akik gyengék és bizonytalanok, hogy ők is inkább kigyógyuljanak a kétfelé sántikálásból, és határozott léptekkel az egyenes utat járják.

Matisz Jánosné Széll Éva Anna

, , ,

About