Home » Lelkesítő » Napi Gondolat » Mi a boldogság?

Mi a boldogság?

Boldog ember az, aki az ÚRba veti bizodalmát, és nem fordul a kevélyekhez és a hazugságra vetemedőkhöz! Zsolt 40,5

És igen biztos nálunk a prófétai beszéd is, amelyre jól teszitek, ha figyeltek, mint sötét helyen világító lámpára, amíg felvirrad a nappal, és hajnalcsillag kel fel a szívetekben. 2Pt 1,19

Minden ember boldog szeretne lenni, és úgy képzeli el az életét, hogy ez meg is valósul. Ám az idő haladtával, ahogyan egyre idősödik, azt látja, hogy az élet inkább csak apró örömöket nyújt, de nagyrészt nehézség és szenvedés. Ahogy Petőfi is írta: „A bánat? Egy nagy óceán. S az öröm? Az óceán kis gyöngye. Talán, Mire fölhozom, össze is töröm.” Az emberek sokféleképpen képzelik el a boldogságot. Ennek egyik változata az, hogy megtalálják életük párját, és „boldogan élnek, amíg meg nem halnak”. Pedig tudjuk, hogy noha a szeretett személlyel való összeházasodás nagy öröm, a közös úton is lesznek rögök és göröngyök. És nem számolunk azzal sem, hogy nem minden fog simán menni, megtörténhet, hogy valamelyik fél súlyos beteg lesz, vagy egyéb nagy nehézséget kell közösen elhordozni. És persze a halál véget vet minden földi boldogságnak. Aztán van még sok minden más, amitől az emberek boldogságot remélnek: pénz, hírnév, sikeresség.

A Biblia is foglalkozik a boldogság kérdésével. Magának Jézusnak is van nyolc híres mondata a boldog emberről, és a zsoltárokban is számtalan ilyen mondást találunk. Igazán csak akkor lehet boldog az ember, ha öröme és boldogsága nem csak a földi életre szól, hanem tovább tart, egészen az örökkévalóságig. A 40. zsoltár szerint boldog ember az, akinek van olyan kapaszkodója, hogy nem kell kevély és hazug emberek előtt bókolnia, és kegyeiket keresnie. Mert ezek az emberek megvetik azt, aki hozzájuk fordul, és éreztetik, hogy kegyet gyakorolnak. Nem lehet megbízni a szavukban és ígéretükben, és csak akkor segítenek, ha érdekük fűződik hozzá. Ráadásul az ilyen emberek csak elhitetik magukról, hogy mindenhez értenek, mindent tudnak, de vannak olyan problémák, amiken ők sem tudnak segíteni. Például a halál kérdésében. De sokszor sokkal kisebb dolgokban sem.

Jó az, ha az ember olyan valakibe kapaszkodhat, aki úr a halál fölött, és hatalma nem csak a földi létre korlátozódik, és nem csak időleges, hanem örökkévaló, mert akkor szabadítása is örökkévaló. Ezért boldogok a hívő emberek annak ellenére is, hogy ők is minden emberhez hasonlóan átélig az evilági lét árnyoldalait, és Petőfivel együtt mondhatják: „Mire fölhozom, össze is töröm.” A csupán földi öröm az valóban törékeny, és az öröm pillanatai gyorsabban elfutnak, mint bármi más. Mégis létezik olyan boldogság, ami tartós, és ami meghúzódhat a nehézségek idején is a háttérben, úgy, ahogyan a földi örömeink mögött is ott lapul mindig a félelem, hogy egyszer vége lesz.

Nekünk az az örömünk, és a boldogságunk alapja, hogy „igen bizonyos nálunk a prófétai beszéd”. A jósok hazudnak, csalnak, vagy ördögi erővel mondanak meg bizonyos dolgokat. A csillagok semmit sem tudnak az ember jövőjéről, de a Sátán gondoskodik arról, hogy ha hiszel benne, akkor megvalósuljon a károdra, és örök rettegésben élj. A jósnak nincs hatalma arra, hogy a jóslat valóra váljék. A mi Urunk viszont igazat mond, és megvalósítja a szavát. „Nem kitalált mese” Isten emberré létele Jézus Krisztusban, az sem kitaláció, hogy Ő meghalt mindannyiunk bűneiért a kereszten, és kész megbocsátani, bűnöket eltörölni mindenki számára, aki ezt hittel elfogadja. Az sem mese, hogy feltámadt, és képes bennünket is feltámasztani. Amilyen bizonyosan beteljesedtek Jézus első eljövetelével kapcsolatos próféciák, olyan bizonyosan fognak beteljesedni azok is, amelyekre még csak várunk.

Ha boldog akarsz lenni, akkor ne arra figyelj, hogy mi folyik a világban! Tudnunk kell róla, hogy mi folyik, de józanoknak kell maradnunk, és nem ezzel foglalkoznunk, nem „ezt forgatnunk a szívünkben”. Ahogyan Mária sem azt forgatta a szívében, hogy mi lesz holnap, hanem azokat a gyönyörű üzeneteket, amiket a pásztorokon keresztül Isten üzent a számára (Lk 2,19). Különben az ellenség nyert, mert elerőtlenített és kétségbe ejtett, és hasznavehetetlenné tett. Hanem jól figyelj Isten Igéjére! Úgy, mint a sötétben világító lámpára. Először is figyelj oda arra, hogy mit mond elveszett állapotodról, és mit a menekülés útjáról. Majd figyelhetsz a prófétai szóra is: sok gonoszság fog megvalósulni a világban, de Isten kézben tartja a dolgokat, megőrzi az övéit, hogy el ne vesszenek, és a végső szó az Övé lesz. Véget vet minden gonoszságnak, és helyre állítja a rendet, a békességet, jogosságot és igazságot. Amikor ezt kezdjük megérteni, akkor „felkel a hajnalcsillag a szívünkben”, és elkezdjük életünket Jézus vezetése alatt élni, látva a gonosz dolgokat, de nem rettegve, és céltudatosan sóként és világosságként élve, míg „fel nem virrad a reggel”, amíg meg nem valósul az, hogy a próféciák másik fele is beteljesedik, és Jézus Krisztus eljön, és nála lesz jutalma.

Matisz Jánosné Széll Éva Anna

, , ,

About