Home » Lelkesítő » Napi Gondolat » Keserűből édes

Keserűből édes

A Seregek URa minden népnek lakomát szerez e hegyen (Jeruzsálem hegyén) kövér eledelekből, lakomát erős borból, velős, kövér ételekből, tiszta erős borból. Ézs 25,6

Az orosz lakodalmi szokások gazdagak jelentéstartalomban és szimbolikában. A szokások közül az egyik az esküvői fogadáshoz kapcsolódik. A vőfély tósztot mond a mátkapárra, erre mindenki iszik egy kortyot, fölemelik a poharukat, és ezt kiáltják: „Gorko! Gorko!” (Keserű!) Minden egyes „Keserű!” felkiáltásnál a mátkapárnak fel kell állnia és meg kell csókolnia egymást, hogy az ital „újra édes legyen”.

Ézsaiás arról beszél, hogy a megsemmisülés, a romlás és az átok keserű itala (24. fej.) elmúlik, és az új ég és új föld édes reményévé válik (25. fej.). Isten egy nagy ünnepséget szerez ízletes drága ételekkel és finom borral. Egy óriási fogadást minden nép számára, tele áldásokkal, élvezettel és túláradó bőséggel (6.v.). Igen, és még ennél is többet. Az Igaz Király uralma alatt a halál eltöröltetik, a keserű könnyek letöröltetnek és a szégyen eltávolíttatik (7-8.v.). Népe örvendezni fog, mert az az egyvalaki, akiben bíztak, és akire vártak, szabadulást hoz, és a keserű poharat újra megédesíti (9.v.).

Egy nap majd együtt ülünk Jézussal, Isten Bárányának a menyegzői lakomáján. Amikor eljön menyasszonyáért – a gyülekezetért -, akkor fognak beteljesedni az Ézs. 25. szavai. Hogy az egykor oly keserű élet újra édessé legyen.

Uram, oly gyakran élem át a sok fájdalmat és szükséget, szenvedést és halált magam körül. Néha nehéz elhinni, hogy Te a keserűt egyszer újra édessé teszed. Segíts nekem, hogy reménykedni tudjak Benned, az egyetlenben, aki megígérted, hogy leoldod a gyászruhánkat és szépségbe és örömbe öltöztetsz. Ámen!

/Marvin Williams, Unser Täglich Brot/

Matisz Jánosné Széll Éva Anna

,

About