Öröm

Hallatszani fog még e helyen a vigasság és az öröm hangja, a vőlegény és a menyasszony hangja és azoké, akik ezt mondják: Adjatok hálát a Seregek URának, mert jó az ÚR, mert kegyelme örökkévaló! Jer 33,10-11

Jézus pedig így felelt: Böjtölhet-e a vőlegény násznépe, amíg velük van a vőlegény? Ameddig a vőlegény velük van, nem böjtölhetnek. Mk 2,19

Emlékszem az esküvőnkre: végtelenül nagy öröm, bizakodás. Nincs benne semmi felhő, gond, aggodalom. János igéje ez volt: „Irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül – így szól könyörülő URad.” (Ézs 54,10) Az enyém pedig így szólt: „Jó az Úr, örökké tart szeretete, és hűsége nemzedékről nemzedékre.” (Zsolt 100,5) Valóban Isten jóságaként éltük meg a kapcsolatunkat, ami ma is így van. Viszont azóta az öröm nem olyan felhőtlen, és sok nehézség történik az ember életében. Meg van az boldogság, de hiányzik az a gondoktól teljesen mentes öröm. Sokszor gondoltam már rá, hogy szeretném Jánost újra olyan felszabadult és önfeledten boldognak látni, mint akkor. Talán a menyegző a mennyország előíze, mert ott fog majd megvalósulni maradéktalanul és tartósan a tökéletes öröm, amire semmi árnyék sem vetül.

De jó, hogy Isten készít a számunkra időről-időre erősebb öröm-alkalmakat a gondok és a nehézségek közepette is. És jó arra gondolni, hogy egyszer valóban részünk lesz a tökéletes örömben, amit nem ronthat meg senki és semmi.

Addig is meg kell tanulnunk Krisztusban örvendezőknek lennünk. Úgy örülnünk a Krisztussal való kapcsolatunknak, mint ahogyan örül a menyasszony a vőlegényének. Amikor szoros a kapcsolatom, a közösségem Jézussal, akkor teljes öröm van a szívemben, és még a megpróbáltatások sem tehetik tönkre: „Teljes örömnek tartsátok, testvéreim, amikor különféle kísértésekbe estek, tudva, hogy hitetek próbája állhatatosságot eredményez.” (Jak 1,2-3) Amikor lazul ez a kapcsolat, akkor fakul az öröm is, mert a gondolataim már nem a vőlegény körül forognak, hanem beférkőznek a gondok. De ha betölt Krisztus szeretete, akkor már nem érdekes, hogy mi van kívül.

Matisz Jánosné Széll Éva Anna

 

About