Home » Gyermeksarok » Zárba illő kulcs » A parancsnok

A parancsnok

Richárd nagybácsi a katonai szolgálata alatt egyszer Marciéknál töltötte a szabadságát. A kisfiú rengeteg kérdést tett fel neki. Tudni akarta, mit csinál egy katona, mi a feladata, kikkel dolgozik együtt stb.
– Dzsippeket javítok, majdnem éppen úgy, mint a katonai szolgálat előtt -hangzott a nagybátyja válasza, aki néhány kis fotót is mutatott unokaöccsének. Elmagyarázta, kik állnak körülötte és melyikük a parancsnok. Ez egészen új volt Marcinak, tudni akarta, mit jelent tulajdonképpen az, hogy „parancsnok”?
– Ő parancsol nektek? És mindent meg kell tennetek, amit mond?
– Természetesen, mivel ő az egész tábor parancsnoka.
– Hm, az nem lehet túlságosan jó -vélte Marci. -Még jó, hogy nekem nincs parancsnokom… A szüleim nem azok!
Richárd gondolkozott egy ideig, azután közelebb húzta a székét Marcihoz.
– Mindenkinek van ám parancsnoka, ha nem látható, akkor láthatatlan, és egész élete függ attól, tud-e igazán engedelmeskedni.
– Istenre gondolsz, akinek a parancsai a Bibliában vannak? -nézett rá Marci. -Én nem ilyen parancsnokra gondoltam, de igazad van. Amióta teljes szívemből szeretnék Neki engedelmeskedni, azóta azt keresem a Biblia Igéiben, ilyen értelemben vonatkoznak rám!? De azért Ő mégsem olyan, amilyennek a parancsnokot gondolom! Mert Isten a parancsaiban is szeretettel szól hozzám, meg mindazokhoz, akik olvassák!
– Értem, mire gondolsz! Légy hálás érte, hogy Isten úgy készíti fel a szívedet már fiatal korodban, hogy szívesen teszed meg a parancsait. Isten katonája nem kérdezheti, mire való a parancs, mert bízik abban, akitől kapta, és engedelmeskedik. -Egy kicsit gondokozott azon, mondja-e, ami eszébe jutott, végül kimondta. -Marci, van ám az életben másféle láthatatlan parancsnok is, aki igazán nem szeretetreméltó, és aki olykor gonosz parancsokat ad…
– Azt is tudom -felelt halkan Marci-, a rossz gondolatok őtőle vannak, igaz? -Arra kérem Istent, oltalmazzon meg tőle!
„Ti barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit én parancsolok nektek!” (János 15,14) -mondta az Úr Jézus.

Engedelmeskedjetek Istennek!

,

About