Home » Lelkesítő » Napi Gondolat » Hálaadás

Hálaadás

Nemzedék nemzedéknek dicséri műveidet, s hirdeti hatalmasságodat. Zsolt 145,4

Mert minden értetek van, hogy a kegyelem túláradjon, és egyre többen adjanak hálát az Isten dicsőségére. 2Kor 4,15

Minden nemzedék megtapasztalhatja Isten jóságát és kegyelmét, és jó, amikor nagyszülő és szülő a gyermeknek továbbadja Istennel kapcsolatos tapasztalatait. Milyen szomorú az, amikor egy családban már szóba sem kerül Isten! Nekünk törekednünk kell arra, hogy a saját családunkban ne így legyen, és továbbadjuk azt, amit kaptunk Istentől, amit megértettünk a műveiből, az átélt szabadulásokat, áldásokat, és buzdítsuk a fiatalokat arra, hogy ők is bízzanak Istenben.

Bárcsak megértenénk azt, hogy Isten mindent értünk tesz! Értünk alkotta meg ezt a világot. Értünk vállalt közösséget velünk. Értünk jött el, értünk szenvedett, értünk halt meg, és értünk támadt fel. Értünk munkálkodik. Értünk küld el embereket, evangélistákat, akik az értünk végzett szolgálatuk miatt szenvednek nehézséget, érik őket támadások. Volt olyan is, hogy egy lelkész súlyos beteg lett, és kórházba került. A kórházi ágya egy olyan beteg mellett volt, akinek szüksége volt arra, hogy halljon Jézus Krisztusról, és így a lelkész bizonyságot tudott neki tenni, és az az ember megtért. Akkor vált világossá, hogy a lelkész betegségének célja volt: azért a bizonyos emberért került a kórházba.

Szoktuk idézni: „Aki Istent szeretik, azoknak minden a javukra van” Róm 8,28. Igen, még a bajok, a nehézségek is értünk vannak. A hitetlennek figyelmeztetés, felhívás a megtérésre, a hívőnek edzés, megtisztítássá, hitben való erősödéssé, növekedéssé, tanítássá, és az alázatos élet kialakításává lehet. Még a legrosszabb dolog is, a halál, áldásul lesz annak a számára, aki hisz. Isten még a halált is javamra fordítja, mert általa lehetővé teszi, hogy teljessé váljék a megváltásom. Hiszen a halál által megszabadulok a bűnnel átitatott testtől, és a feltámadás által feltámadok egy bűntelen, megdicsőült testben.

És, ha ezt megértettük, hogy minden értünk van, akkor nem lesz-e még nagyobb késztetésünk arra, hogy mindenért hálát adjunk? Legfőképpen pedig Isten csodálatos kegyelméért!

Matisz Jánosné Széll Éva Anna

 

,

About