Home » Lelkesítő » Napi Gondolat » Áldás

Áldás

Hozzátok fordulok, megszaporítalak és megsokasítalak titeket, és szövetségemet megerősítem veletek. (3Móz 26,9)

Mert Isten valamennyi ígérete őbenne lett igenné, és őbenne lett ámenné az Isten dicsőségére miáltalunk. (2Kor 1,20)

Mózes 3. könyve 26. fejezetében Isten különböző áldásokat helyez kilátásba, ha Izráel Őt választja, az Ő útjain, az Ő parancsolatai szerint jár. Két dolgot különösen is kiemel: „Ne légy bálványimádó!” és „Szenteld meg az ünnepnapot!”. Ezek a legnagyobb kísértéseink, hogy fontosabbak legyenek Istennél a világi kívánságaink. Hódoljunk a vagyonnak, az élvezeteinknek, és ezekre áldozzunk, és ezek alá rendeljünk mindent az életünkben, és éljünk a kényelem-szeretetünknek, hogy egy lépést sem vagyunk képesek megtenni azért, hogy megtiszteljük Istent, és adjunk önmagunkból valamit a közösségünk számára. Ha viszont a nép nem Istent választja, akkor pedig meg lesznek annak a rossz következményei az életükben. De a nép képtelen volt igent mondani Istenre, és az Ő útjára. Mert az ember ilyen: elveszett bűnös.

Isten viszont igent mondott rád Jézus Krisztusban. Ő az Ő igenjének a záloga, mert Jézus Krisztus megváltói munkája lehetővé tette, hogy ne csorbuljon Isten igazsága. Mert Isten nem mondhat igent a bűnre, és nem kedvezhet a bűnösnek, mert akkor bűnpártolóvá lenne. Mégis, nagyon szereti az elveszett bűnös embert, és ezért küldött Megváltót, aki meghalt az emberek bűneiért. Így pedig lehetővé vált, hogy Isten ne elvesse, hanem igent mondjon az emberekre, rád. Isten igent mond rád, de csak akkor, ha nem maradsz meg bűneidben, hanem engeded, hogy Jézus Krisztus megtisztítson azoktól.

Ha egy gyülekezetben hívők az emberek, akkor Isten oda fordul afelé a közösség felé, megerősíti a szövetségét azzal a közösséggel, és elkezd növekedni a gyülekezet. Ezért is jövünk össze vasárnaponként, hogy miközben odaszánjuk magunkat, és készek vagyunk hallgatni Isten szavára, és Ő munkálkodik Igéjén keresztül bennünk, munkálkodni fog a környezetünkben is, és magához fog vonzani embereket a közösség Jézus Krisztusba vetett hitén keresztül.

Matisz Jánosné Széll Éva Anna

,

About