Home » Gyermeksarok » Zárba illő kulcs » Az erő forrása

Az erő forrása

A vasárnapi iskolába érkező gyermekek meglepetve látták, hogy a tanító, Zoli bácsi asztalán csodaszép rádió van. Nem is egyszerű rádió, hanem magnós, CD-lejátszós.
– Ejha, de gyönyörű -lelkesedett Tomi. -Kié?
Zoli bácsi mosolygott:
A múlt héten kaptam ajándékba születésnapomra. Megnézitek?
A fiúk mind az asztal köré gyűltek, és érdeklődésükre Zoli bácsi sorban megmutatott mindent. Tudni akarták, hogyan lehet szabályozni a hangerőt, a hangszínt a légköri zavarokat, melyek a legfőbb szabályozó gombok stb. Végül pedig szerették volna hallani is.
Rendben van, de üljetek a helyetekre, és legyetek csendben! Figyelem! Bekapcsolom!
A gyerekek hegyezték a fülüket, de nem hallottak semmit. Sem zene, sem beszédhang nem hangzott.
Valami baja van a szerkentyűnek! -vélte az egyik fiú, a másik fölállt, a harmadik a nyakát nyújtogatta, és már-már vita kerekedett abból, miért nem hallanak semmit. Zoli bácsi nem látszott sem mérgesnek, sem szomorúnak, inkább a fiúkat figyelte. Egyszer csak Tomi fölkiáltott:
Be tetszett dugni a dugót a konnektorba?
Aha! -Zoli bácsi éppen ezt a kérdést várta. Fölemelte a kezét: -Ez a probléma! A legfontosabb dolog nem történt meg! A készülék nem kapott áramot, nem volt kapcsolata az erőforrással!
Azzal fogta a dugós vezetéket és a háta mögött beledugta a konnektorba. És a terem abban a percben megtelt muzsikával.
Zoli bácsi egészen halkra állította az adást, majd közelebb lépett a fiúkhoz:
Nos, ezt a rádiót éppen a mai lecke szemléltetésére hoztam be. Hogy jobban megértsétek: nekünk is szükségünk van erőforrásra. A külső értékek, mint pl. az erős testalkat, hosszú lábak, izmos karok, sőt a szép énekhang vagy akár a gyors felfogás sem ér semmit, ha nincs kapcsolatunk a mennyei Erő forrásával. Hiszen értékeinket, adottságainkat rosszra is lehet használni…
Ez igaz -mormogta az egyik fiú, de látszott, hogy a többiek is elgondolkodtak a hasonlaton.
De azért mindig nem lehet imádkozni -mondta valaki-, és más kapcsolat nincs.
Dehogy nincs -vágott közbe Tomi, és Zoli bácsi intett, hogy mondja el, amit akar.
Azt gondoltam, hogy ha valakinek olyan rádiója van, amelynek nincsen dugója, és áramkör, illetve vezeték sincs a közelében, mégis kapcsolatba kerülhet az erőforrással! Elemet tesz a készülékbe. Ehhez hasonló az, amikor az Úr Jézust behívjuk a szívünkbe!
Zoli bácsi bólintott:
Mert akkor… ki folytatja?
Mert akkor az Ő jelenléte erőt ad! Nem engedi, hogy rosszra használjuk az erőnket!
Arra is indít, hogy kivel barátkozzunk…
Meg arra, hogy hova ne menjünk el!
Megmutatja, ha rosszat teszünk…
Olyanok ezek, mint a rádió állomásai, kapcsolói, nyomógombjai…
Zoli bácsi fölállt:
Rendben van, látom, hogy megértettétek a leckét. Most pedig olvassuk el a mai Igét: „Mivel tehát már elfogadtátok Krisztus Jézust, az Urat, éljetek is Őbenne!” (Kolossé 2,6)


Őrizd a kapcsolatot Istennel!

, ,

About