Home » Lelkesítő » ÍrásOK » Kutyából lesz a szalonna!

Kutyából lesz a szalonna!

Bizony sokszor szokták azt mondani, hogy ha egy ember elért már egy bizonyos kort, akkor ő már úgysem fog változni. Volt egy ember, aki nagyon szigorú nevelést kapott, nagyon kemény szívű ember volt. Ő Saul, aki Jézus ellenségének mondta magát, és keményen üldözte Jézus követőit.
De egyszer találkozott Jézussal, és ez a találkozás örökre megváltoztatta az egész életét, és gondolkodását.
Útközben azonban, amikor éppen Damaszkuszhoz közeledett, hirtelen mennyei fény villant fel körülötte, és amint a földre esett, hallotta, hogy egy hang így szólt hozzá: „Saul, Saul miért üldözöl engem?”
Ő pedig megkérdezte: „Ki vagy, Uram?”
Ő így válaszolt: „Én vagyok Jézus, akit te üldözöl.”
Ez a kemény szívű ember, aki egyébként igen nagy tudású is volt, egész más emberré lett. Nem önmagától, hanem az a Valaki formálta át, aki így mutatkozott be: „Jézus vagyok, akit te üldözöl.”
Ez az ember lett később a pogányok apostola, aki hirdette Jézus Krisztust az embereknek, és ő az, aki később nem csak a börtönt, de a halált is vállalta Jézusért, aki őt megváltotta.
Így fordulhat meg egy ember élete, hisz aki Krisztusban van új teremtés az, a régi elmúlt, és íme új jött létre.

,

About