Home » Lelkesítő » Napi Gondolat » Nekem ne?

Nekem ne?

Van bennünk egy ellenérzés a parancsolat szóval kapcsolatban. „Nekem ne parancsoljon senki!”
Nem is fejezi ki ez a szó teljesen a fogalom eredeti, bibliai tartalmát.

Így egészül ki: út, korlát, védelem, életelv, szabály.
Felháborodunk, ha velünk szemben valaki a szabadságra hivatkozva megszegi az alapvető szabályokat: elénk vág autóval, meglop, hazugságot terjeszt rólunk, elcsaklizza házastársunkat…
Ilyenkor a törvény emberei leszünk, ítélünk, igazságot és büntetést követelünk.
Pál szerint a bennünk levő erkölcsi törvény, a lelkiismeret az egyik bizonyíték Isten létére.
Mai igénk arra bíztat, higgyünk Jézusban, aki megtanította, hogy a törvény jó, Isten ajándéka, nélküle nincs közösség.
A törvényt önerőből megtartani nem lehet, ezért hozta ő a bűnbocsánat és a Lélek általi újjászületés ajándékát.

Kezed alkotott és megerősített, tégy értelmessé, hogy megtanuljam parancsolataidat! (Zsolt 119, 73)


Az ő parancsolata pedig az, hogy higgyünk az ő Fia, Jézus Krisztus nevében, és szeressük egymást… (1Jn 3,23)

Szeverényi János

,

About