Menekülés Egyiptomba

Éjjel az Úr angyala ezt mondta Józsefnek álmában: „Heródes meg akarja ölni Jézust. Menekülj Egyiptomba a feleségeddel és a fiaddal, maradj ott, és majd szólok, ha visszatérhetsz.” József azonnal útra kelt a családjával Egyiptomba.

Heródes nagyon dühös volt, amikor látta, hogy a bölcsek túljártak az eszén. Mivel így nem tudta megtalálni a gyermeket, megparancsolta, hogy öljenek meg Betlehemben és környékén minden kétesztendős és ennél fiatalabb kisfiút. Ezzel beteljesedett az, amit Jeremiás próféta is megmondott. Isten minden szava igaz és minden próféciája beteljesedett vagy be fog teljesedni.

De Jézus már biztonságban volt a messzi Egyiptomban.

Idővel Heródes meghalt. Az Úr angyala ekkor így szólt Józsefhez: „Most már nyugodtan visszatérhettek Izrael földjére.”

József, Mária és Jézus elindultak Izrael felé, és Názáretbe költöztek. (a próféták már erről is beszéltek, hogy Jézust názáretinek fogják nevezni).

,

About