Home » Lelkesítő » ÍrásOK » Nem maradok el tőled…

Nem maradok el tőled…

Mielőtt elmentem volna egy női csendeshétre Biatorbágyra, már valamit nagyon kerestem az életben. A boldogságot. Folyamatosan egyre hatalmasabb űrt éreztem a szívemben, amit semmilyen vásárlás, buli, tanulás, munka, párkapcsolat, barátok nem tudtak betölteni. Próbáltam elfoglalni magam, nagyon sokat néztem a tévét, hallgattam a rádiót, de az űr egyre nagyobb lett. Mígnem szeptember közepén el nem mentem egy női csendeshétre. Éreztem, hogy történni fog valami. Isten megszólított az áhítatokon és az énekeken keresztül. Teljesen úgy éreztem, hogy rólam szólnak az igehirdetések. A hét témája Isten gondviselése volt. Isten kegyelméből születünk meg és sírunk fel. Ez már nagyon megérintett és bizony rá kellett jönnöm, hogy Isten akaratából sírtam fel én is azon az éjszakán a mentőkocsiban. Csodálatos volt megtapasztalni a naponkénti közelebblétet Istenhez, és ahogy az Ő akaratából világosodtak meg előttem az életem dolgai. Ráébresztett, hogy nélküle semmi jóra nem vagyok képes! És az, amit eddig elértem az életemben, csak Neki köszönhetem, hiszen Ő már akkor is szeret minket, mikor mi tévelygünk, és megyünk a magunk feje után. Milyen nagy kegyelem ez Istentől! Köszönöm Istennek, hogy most állított meg, és nem hagyta, hogy alap nélkül szétcsússzon az életem. Most már biztos alapon állok, mert Jézusra építek! Az igém, amit kaptam a hét elején: „Nem maradok el tőled, sem el nem hagylak téged.”
(Pál apostol Zsidókhoz írt levelének 13. fejezetének 5b verse.)
Mikor bővebben is elolvastam, nagyon sokat jelentett. Nagyon nagy vágy volt a szívemben Isten után. Tudtam, ha úgy jövök haza a csendeshétről, hogy nem adom át az életemet az Úr Jézusnak, talán többet nem lesz rá alkalom a közeljövőben, és a világ elsodor magával. Ezt nem akartam! Új emberként jöttem haza, Krisztus gyermekeként.
Most már csak Istenre figyelve teszek mindent! És már tudom, hogy csak egyedül Isten tud felhőtlen boldogságot adni, és mindenfajta űrt betölteni az ember szívében. Neked is mondom, kedves olvasó, ha keresed a boldogságot, vagy a gondjaidra való megoldást, ne keresd tovább, mert Jézusnál te is megtalálhatod.
Most még van lehetőség.

Isten megad nekünk mindent, amire szükségünk van, ha alázattal leborulunk és meglátjuk, hogy bűnösök vagyunk és Nélküle elveszettek. Isten megkönyörül, aki a bűn mélységéből kiált. Én is kiáltottam és megszabadított! Már csak az Ő útján akarok járni, az Ő dicsőségét akarom zengeni, és kiáltani, hogy Jézus él!

About