Home » Gyermeksarok » Zárba illő kulcs » Kiállod-e a próbát?

Kiállod-e a próbát?

Bálint korán kelő volt, és ha jó volt az idő, mire a többiek fölkeltek, ő már javában a kertben foglalatoskodott. Természetesen csak hétvégén, mert iskolába járt, vasárnap pedig együtt mentek a gyülekezetbe.
Egy szombat reggel kalapálás riasztotta föl szüleit és testvérét.
Bálint volt a tettes.
– Kisfiam, ilyen kora reggel ekkora zajt ütni! Mit csinálsz tulajdonképpen?
Bálint szemrehányóan nézett anyjára:
– Neked szögezek össze egy zsámolyt, nézd csak! Akkor nem kell létrára állnod, ha valamit nem érsz el…
– Nagyon kedves tőled, Bálintkám! De tudod, ilyesmit nem kora reggel kell csinálni, nővéred is fölébredt, meg apa is…
– Jó, anyu, majd később folytatom. De addig mit csináljak?
– Mindjárt reggelizünk, utána pedig, ha mindenki fölkelt, kalapálhatsz. De az este és a kora reggel nem arra való, tekintettel kell lennünk másokra is!
Reggeli után apa elővette a Bibliáját, és Jakab leveléből olvasott. Juli megkérdezte:
– Mit jelent az, hogy hitetek próbája állhatatosságot eredményez? Miért írta ezt Jakab apostol? És kiknek? (Jakab 1,3)
– Az első keresztyéneknek, akiket üldöztek hitükért, és természetesen nekünk is szól mindaz, amit az Igében olvasunk! Az ő hitüket az üldözés próbálta, tűrés, kitartás, állhatatosság kellett ahhoz, hogy megmaradjanak benne. Olykor a mi türelmünk, sőt
hitünk is próbára van téve.
Juli közbevágott:
– Mint ma reggel Bálint kalapácsolása! Fölébresztett bennünket, de ha mondjuk, ezért veszekedni kezdtem volna vele, akkor…?
– Igen, kislányom, a családban kell és lehet legjobban gyakorolnunk a türelmet, és ott arathatunk leginkább győzelmet – önmagunkon. De hát ez igazán apróság – szólt bele anya -, és Bálint igazán jó ügyet szolgált. Vannak másféle események is, amelyek nagyobb próbát jelentenek. A legvédettebb családi életben is előfordul haláleset, nem is szólva arról, ahol a szülők elválnak, vagy valami kellemetlen modorú rokon érkezik, de lehet egyszerűen egy igen nehéz tantárgy, amit nem tanulsz szívesen…
-Úgy értitek, hogy bosszankodás helyett kell türelemhez szokni? Mert például van olyan osztálytársam, aki magából kikel, ha Daginak nevezik, és ezért mindig sokan úgy szólítják.
– Nehéz is lehet olyasmit eltűrni, de gondoljátok el, hogy az Úr Jézust is gúnyolták, mégpedig akkor, amikor Ő önként vállalta a kereszthalált.
– Mert elmenekülhetett volna – szólt halkan Bálint – és ha Jakab apostol ilyen komoly dolgokra tanít a türelemmel, én meg majd arra figyelek, hogy mások is élnek körülöttem…
„Tudván, hogy hitetek próbája állhatatosságot eredményez” (Jakab 1,3).

Légy másokra is tekintettel!

,

About