Home » Lelkesítő » Napi Gondolat » Nem okostojásokká!

Nem okostojásokká!

Tartok a mindentudó, mindent és mindenkit helyretevő keresztyénektől. Akik elfelejtik, hogy itt „tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre”. (1Ko2 13,12)

A jézusi ígéret nem okostojásokká, mindenkinél mindent jobban tudó gőgös gúnárokká tesz minket.

Ha alázat és szeretet nincs bennem, semmi vagyok.

A Lélek megtanít minden lényegesre, amit megérthet gyermek, öreg, írástudatlan, munkás, professzor, bárki: Isten szeretett teremtménye vagyok, Jézus megváltott bűntől, haláltól, gonosz hatalmától, örök életem van.

Életem értelme, tartalma és célja Isten és ember szeretete, tisztelete és szolgálata.

Az alapismereteken kívül kaphatok aktuális vezetést, gondolatokat, látást.

Felfoghatatlan nagy ajándék, hogy az élő Isten Lelke bennünk lehet, aki tanít, vezet, vigasztal, erőt ad.

[Urunk,] jóságos lelkedet adtad [atyáinknak], hogy értelmessé tegye őket. (Neh 9,20a)

Jézus mondja: A Pártfogó pedig, a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, ő megtanít majd titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek. (Jn 14,26)

Szeverényi János

About