Home » Gyermeksarok » Bibliai történetek - Ószövetség » Bibliai történetek 7. -Ábrahám és Izsák

Bibliai történetek 7. -Ábrahám és Izsák

Egy esztendővel később aztán beteljesedett az ígéret, amelyet Istentől kapott Ábrahám: feleségének Sárának fia született. Leírhatatlanul boldogok voltak.

A kisgyermeket nyolcnapos korában körülmetélték, összehívták akkor a szolgákat is és nagy ünnepséget tartottak.

Izsák szépen fejlődött, növekedett. Már tízéves is elmúlt, amikor Isten nagy próbatétel elé állította Ábrahámot, az édesapát.

Egyik napon így szólította meg Ábrahámot Isten:

– Ábrahám! Vedd az egyetlen fiadat, akit szeretsz, menj el vele Mórijjá földjére, és áldozd fel őt nekem égő áldozatként!

Ábrahám megdermedt. Egyetlen szót sem tudott válaszolni.

Másnap kora reggel felkelt. Felnyergelte a szamarát. Felkeltette Izsákot, két szolgát is vett maga mellé. Az áldozathoz szükséges aprófát is feltette egy másik szamárra. Elindultak.

A harmadik napon odaértek a hegy lábához. Ábrahám így szólt a szolgáihoz:

– Maradjatok itt a szamárral. Én a fiammal felmegyek a hegyre, imádkozunk, és utána visszatérünk.

A fát Izsák hátára kötötte, ő maga vitte a tüzet és a kést.

Izsák megszólalt:

– Édesapám, itt van a tűz, és itt van a fa. De hol van az áldozatra való bárány?

– Isten majd gondoskodik az áldozatra való bárányról, fiam.

Felértek a hegyre. Ábrahám megépítette az oltárt és rárakta a fát. Összekötözte Izsákot és feltette az oltárra. Felemelte a kést.

Mintha az ég zendült volna meg:

– Ábrahám! Ábrahám!

A keze megállt a levegőben:

– Itt vagyok, Uram!

– Ne nyújtsd ki a kezedet a fiúra és ne bántsd őt, mert most már tudom, hogy istenfélő vagy!

Ábrahám fölnézett, és észrevette, hogy ott van egy kos, szarvánál fogva megakadt a bozótban. Levette Izsákot az oltárról, leoldotta köteleit, megkötözte a kost, feltette az oltárra, feláldozta égő áldozatként. Imádkoztak és ekkor másodszor is szó hallatszott a mennyből:

– Magamra esküszöm –– így szólt az Úr ––, hogy amiért így tettél, gazdagon megáldalak: és a te utódod által nyer áldást a föld minden népe, mert hallgattál a szavamra!

Ezután lementek a hegyről, megtalálták a szolgákat és együtt hazatértek.

,

About