Home » Lelkesítő » Napi Gondolat » Királyok Királya

Királyok Királya

Menjünk eléje hálaadással, ujjongjunk neki zengedezve. Mert nagy Isten az ÚR, nagy király minden isten fölött. Zsolt 95,2-3

A királyok Királya és az uraknak Ura. Egyedül ő halhatatlan, aki hozzáférhetetlen világosságban lakozik, akit az emberek közül senki nem látott és nem is láthat: övé a tisztelet és az örökkévaló hatalom. Ámen. 1Tim 6,15-16

Jó belegondolni, hogy kihez is tartozunk! A Királyok Királyához! Ez azt jelenti, hogy a leghatalmasabb Valakihez, aki létezik a világon és azon túl. Ő Isten, vagyis a legfőbb, aki fölött nincs senki, és a Mindenható, aki előtt nincs akadály, vagy lehetetlen. Halhatatlan: nincs kezdete és nincs vége, és nincs az idő hatalma alatt. Hozzáférhetetlen világosságban lakik: megtámadhatatlan, letaszíthatatlan a trónjáról. Nem éri Őt ártalom senki részéről. Ugyanakkor az emberek sem képesek megtalálni, ha Ő meg nem találhatóvá teszi magát. Az emberek számára láthatatlan, mert bűneink akadályozzák ezt a látást. Ha nem vagy meggyőződve róla, hogy bűnös ember vagy, akkor tedd fel magadnak a kérdést: Látom-e Istent a saját szememmel? És ha „nem” a válasz, akkor ez annak a bizonyítéka, hogy a bűn elválaszt Istentől, és a vele való tökéletes kapcsolattól.

Ezért nagy kegyelem, hogy a Királyok Királya megengedi, sőt, mindent megtesz azért, hogy felvehessük vele a kapcsolatot, és Hozzá tartozhassunk. A Királyok Királya elhagyta érted a menny dicsőségét, emberi formát vett fel, és magára véve a bűneidet, meghalt helyetted a kereszten. Hit által, ingyen kegyelemből tartozhatsz Hozzá. Úgy, hogy a Királyok Királya a vérével fizetett érted, te pedig ezt hittel elfogadod. Ám felismerésünk és megtérésünk után is csak e bűnös indulatokkal teli testben maradunk. Továbbra is csak bűnös emberek maradunk, de Isten már igaz emberként tekint ránk Jézus Krisztusért, Ő már előre látja, hogy mivé leszünk. Lelki látásunk már van, de a színről-színre látásra még várnunk kell, amíg teljessé nem válik megváltásunk a test megváltása által.

Most a hitben járás ideje van, nem a látásé. Hit által értjük meg, hogy jó nekünk a Királyok Királyához tartozni. Bármekkora is a gonoszság a világban, és az igazságtalanság. Látszólag a jóakaró ember és a jó ügy, Krisztus ügye vesztésre áll. De tudom, Kihez tartozom: a leghatalmasabbhoz. Akkor az ügyem csak látszólag vesztes, mert hitem, kitartásom, szeretetem és igyekezetem jutalmát nyerem, amikor a Királyok Királya emberi szem által láthatóvá válik. Akkor vasvesszővel jön, vagyis a gonosz nem élheti ki hatalmát és gonoszságát többé, hanem be kell hódolnia a Királyok Királya előtt, és lába porát kell nyalnia. Akkor nyilvánvalóvá válik, hogy ki is a valódi úr tulajdonképpen. Akkor mindenki, aki Hozzá tartozik látni fogja, hogy mindig is a győztes oldalon állt.

Ezért már most „elé mehetünk” ujjongással. Már előre énekelhetünk Neki győzelmi énekeket. Előre örülhetünk egykori megjelenésének. Mert biztos a győzelem, és biztos a győzelmünk. Nem azért, mert elég erősek és kitartóak vagyunk, hanem azért, mert Ő a leghatalmasabb, és Hozzá tartozunk.

Matisz Jánosné Széll Éva Anna

, ,

About