Ima

Meghallgatta könyörgésemet az ÚR, elfogadja imádságomat az ÚR. Zsolt 6,10

Mostanáig semmit sem kértetek az Atyától az én nevemben, kérjetek, és megkapjátok, hogy a ti örömötök teljes legyen. Jn 16,24

Nagyon jó, hogy ez az év az imameghallgatással fejeződik be. Mert, ha mérleget vonunk, a 2020. év és sajnos a 2021-es is,minden eddig megélt évünknél rosszabb volt. Mi, akik nem éltünk a világháború idején, vagy az ötvenhatos megtorlásokkor, soha ilyen rendkívülit nem tapasztaltunk, hogy egy vírus megbénította az egész világot, és megdöbbenve azt kellett megélnünk, hogy ahelyett, hogy a templomba hívogathatnánk az embereket, azt kell mondanunk, akár egy nagyünnepen is, hogy maradjanak otthon. Márciusban, amikor először robbant ki a vírusjárvány nálunk, és bezártságra kényszerültünk, Isten rámutatott az imádság fontosságára. Végre volt időnk reggel leülni, és időt szánni arra, ami a legfontosabb kellene, hogy legyen a lelki életünkben. Senki sem rángathatott ide-oda, hogy menni kell, tenni kell. Azt mondták: „Maradj otthon!”. Isten pedig azt mondta, hogy „Maradj otthon, és imádkozz!” Azt hiszem, ebben az időszakban többen kezdtek el komolyan imádkozni, és megtartották ezt a gyakorlatukat az enyhítés idején is, mert rájöttek, hogy több végezhető el isteni segítséggel, mint emberi ügybuzgalommal.

Nagyon kegyelmes Istenünk van! Meghallgatja az imádságainkat. Pedig, ha őszinték akarunk lenni, ez elég fárasztó lehet a számára sokszor, mert ahelyett, hogy jóillatú áldozatot mutatnánk be ez által, inkább csak felületesek voltunk, vagy panaszkodtunk, kicsinyhitűsködtünk, vagy önző dolgokat és csak földieket kértünk. Kegyelmes Istenünk van, mert nem csak végighallgat, hanem elfogadja az imádságomat. A leggyengébbet is. Lehet, hogy nem úgy kérem, ahogy kell, vagy nem azt, amit kell, de Jézus és a Lélek esedezik értünk, és kijavítja az imádságainkat. Tehát bátorság fel, imádkozz!

Sokmindent kérünk Istentől a magunk nevében. Ezek olyan dolgok, amiket az emberi felfogó képességünk szerint jónak és kívánatosnak látunk a magunk számára. Hittanosok néha szoktak kötözködni, amikor az órán az imádságról van szó, és arról, hogy Isten meghallgat, meg Istennél nincs lehetetlen, és akkor mondanak képtelen dolgokat: „Akkor most kérhetek egy űrhajót, és Isten megadja?” Nyilván, Isten nem a „szellem a palackban”, aki teljesítgeti a kívánságainkat. De van humora, és akár dönthet úgy is, hogy megadja, aztán majd meglátod, hogy mit tudsz kezdeni egy űrhajóval. Nem Isten tartozik engedelmességgel nekünk, hanem mi tartozunk engedelmességgel neki. Ezért olyan nagy kegy, hogy mégis Hozzá fordulhatunk bármilyen kérdésben, de a legjobb, ha a megoldást nem mi mondjuk meg Neki, hogy hogyan segítsen, hanem hagyjuk, hogy Ő oldja meg a dolgokat.

Jó, ha eljutunk odáig, hogy már nem a magunk nevében szólunk, hanem tudunk „Jézus nevében” kérni. Ez egy mély és szoros kapcsolatot feltételez Megváltónkkal. Ismerem a gondolatait, és arra vágyom, amire Ő vágyik, azt szeretném, hogy megvalósuljon, amit Ő tenni szeretne, és ezzel összhangban kérek. Az ilyen kérés mindig teljesül, és ezáltal teljes lesz az örömünk. Kívánom, hogy a jövő év a 2021. év imádságainak a meghallgatási éve legyen mindannyiunk számára, áldott Újesztendőt!

Matisz Jánosné Széll Éva Anna

, ,

About