Home » Lelkesítő » Napi Gondolat » Mit teszel?

Mit teszel?

Uram, előtted van minden kívánságom, és nincs rejtve előled sóhajtásom!
Zsolt 38,10

Teljes örömnek tartsátok, testvéreim, amikor különféle kísértésekbe estek, tudva, hogy hitetek próbája állhatatosságot eredményez. Jak 1,2-3

A zsoltáros arról ír, hogy bűnei miatt érte őt a betegség, és megalázkodik és bűnbánatot tart Isten előtt. Isten a fenyítő szerető Mennyei Atya. Megfenyít, de nem azért, mert kedvét leli a fájdalom okozásában, hiszen a szerető Atya a saját szívét sebzi meg, amikor gyermekét fegyelmeznie kell, de megteszi a gyermek érdekében, hogy el ne vesszen. Dávid felismerte ezt, ezért nem átkozódik, ahogyan a Jelenések könyvében írva van, hogy az utolsó időkben az emberekre a gonoszságuk miatt Isten csapásokat küld, hogy észhez térjenek. Az emberek pedig tudják, hogy Istentől van a csapás, és az istentelenségük miatt, de nem megalázkodnak, hanem annál inkább káromolják Isten nevét (Jel 16,21). Milyen érdekes, hogy manapság is nagy istentagadók, ha baj történik, káromolják Isten nevét! Hogy is van ez? Viszont aki az újonnanszületés által Isten gyermeke, az nem káromolja a mennyei Atyát, hanem alázatosan fogadja a fenyítést, és mégnagyobb bizalommal fordul felé: „előtted van minden kívánságom”. Pedig azt gondolnánk, hogy éppen ez a baj, mert Isten látja a helytelen kívánságainkat is, és éppen ezek miatt kell fenyítenie. De Isten látja azt is, hogy ott van a vágyódás is a szívünk mélyén iránta, a lelki dolgok iránt, hogy szívesen olvassuk, és szeretnénk egyre mélyebben megismerni az Ige üzenetét, mélyebbre jutni Isten megismerésében. Hogy szeretnénk részt venni Isten munkájában, és tenni valamit az elveszettekért. És látja a gyógyulás utáni vágyat is a szívünkben. Nem kell szégyellnünk és takargatnunk ezt sem, hiszen természetes, hogy örülni szeretnénk az életnek, hiszen az Isten ajándéka. De minden vágyunkat le tehetjük Isten kezébe, és Ő a helyén kezeli ezeket, és helyére teszi a helyteleneket. Isten is arra vágyódik, hogy gyógyulást hozhasson el az életünkben, és már készíti is a nagy gyógyítás napját! De először lelki gyógyulásra van szükségünk, hogy a testünk is megépülhessen, és hogy eljöhessen az a nap, amikor a Föld is kigyógyul az átokból, és a természet is újra Isten áldása alatt áll.

Isten a rosszat, a nehézséget is gyermekei javára fordítja. Arra használja, hogy megerősítse a hitünket. Jobban Istenre hagyatkozzunk, Benne bízzunk, és ne a saját erőnkben, képességeinkben, vagy más dolgokban. Ezek által is azt munkálja, hogy még több áldást közölhessen velünk, hogy hatékonyabbá tegye szolgálatunkat – mivel már nem önmagunkra, hanem Őrá építünk — és több kincsünk legyen a mennyben. A kísértés órája rossznak látszik, de Jézus győzött a kísértő felett, és a kísértésünket próbára változtatva győztesként hoz ki a bajból.

Matisz Jánosné Széll Éva Anna

, , , ,

About