Home » Lelkesítő » Napi Gondolat » Milyen talajon állsz?

Milyen talajon állsz?

Lábam egyenes talajon áll, áldom az URat a nagy gyülekezetben. Zsolt 26,12

Mit mondjunk ezek után, testvéreim? Amikor összegyűltök, mindenkinek van zsoltára, tanítása, kijelentése, nyelveken szólása és annak magyarázata. Minden épülésre legyen. 1Kor 14,26

Lábam egyenes talajon áll: ez azt jelentette Dávid számára — aki a zsoltár szerzője —, és a mi számunkra is, hogy igyekezett Isten igazsága szerint élni. Vagyis azt tartani helyesnek és követendőnek, amit Isten tart annak, és azt tartani rossznak és elvetendőnek, amiről Ő mondja, hogy rossz. Az emberek véleménye lehet ettől eltérő: sok rossz dologra mondják, hogy jó mert ideig-óráig örömet szerez a számukra, és sok jó dologra mondják, hogy rossz, mert nem ismerik igazán Istent. Kerülte a hamis emberek és a gonoszok társaságát. „Nem ült együtt velük” – ez nyilván nem azt jelenti, hogy szóba sem állt velük. Udvarias maradt velük szemben, de nem épített ki velük olyan szoros barátságot, hogy részesévé váljék a gondolkodásmódjuknak, és kövesse a tanácsukat. A gonosz emberek mesterkedéseiben pedig nem vett részt. Ehelyett inkább Istent dicsőítette, és Isten tetteiről beszélt, vagyis bizonyságot tett.

De mindez nem elég, hogy a lábunk valóban egyenes talajon álljon. A Biblia beszél arról, hogy a gonoszok útja csúszós talaj, és ha ezen maradnak és járnak, a végén a kárhozatban kötnek ki (ld. 73. Zsolt 18.v.). Szép az emberi igyekezet, hogy igaz módon éljünk, de nem elég, mert a tagjainkban a bűn uralkodik, és kényszerít a helytelenre, és sok mindent tökéletlenül, vagy helytelenül teszünk. Ezért teszi még hozzá Dávid, hogy: „Én feddhetetlenül élek, válts meg, és könyörülj rajtam” (11.v.). Vagyis emberileg felelősségem, hogy ami rajtam áll megtegyem: igyekszem feddhetetlenül élni. Vagyis, hogy ne találjanak bennem olyat, amiért megfeddhető lennék. De a bűn hatalma alól csakis Jézus Krisztus tud megszabadítani a megváltói halála által. Akkor leszek igazán feddhetetlen, ha az Ő megváltottja vagyok, ha ő eltörli a bűneimet, és hatalmat ad a bűn feletti győzelemhez. És ha erre néz az ember, akkor csak azt tudja mondani, hogy „Uram, könyörülj rajtam!”, mert nélküled minden igyekezetemmel elveszett vagyok, és a csúszós talajon állok, ami a kárhozat felé lejt.

De ha Jézus Krisztus megváltottjává váltam, valóban egyenessé válik a talaj, és eltölt az öröm, és a hála. Áldom az Urat. Nem csak magamban otthon, hanem nyilvánosan az emberek előtt. Persze a Sátán, ha már nem akadályozhatta meg, hogy hitre jussak, és megváltott legyek, és Istent dicsérjem, akkor más módon próbálja tönkre tenni a bizonyságtételt. Megpróbál zűrzavart és rendetlenséget támasztani. Ezért fontos mércéje bármilyen cselekedetemnek, vagy szólásnak, hogy vajon építő-e. Mielőtt bármit tennél, vagy mondanál, előbb vizsgáld meg ezt, és ha igen a válasz, akkor cselekedjél.

Matisz Jánosné Széll Éva Anna

 

, , ,

About