Home » Lelkesítő » Napi Gondolat » Milyen a beszéded?

Milyen a beszéded?

Emlékezzél meg az ősidőkről, gondold végig az elmúlt nemzedékek éveit! Kérdezd meg atyádat, és elmondja neked, véneidet, és elbeszélik neked! 5Móz 32,7

Legyen példád az egészséges beszéd, amelyet tőlem hallottál, a Krisztus Jézusban való hitben és szeretetben. 2Tim 1,13

Isten számtalan csodadolgot tett a múltban, és rengetegszer megmutatta jóindulatát különböző embereken, és gyakorolta az Ő kegyelmét. Senkiket emelt fel, és általuk hatalmas lelki és test áldásokkal járó szolgálatokat végeztetett el — gondoljunk itt olyanokra, akik pl. árvaházakat építettek, de ugyanakkor evangélizálták a rájuk bízottakat. Vagy gondoljunk William Careyra, aki gyengén képzett volt, és a szakmájában nem sikeres, és Isten az egyik leghíresebb misszionáriussá tette.

Ma divat a családfa kutatás. Mindenki kíváncsi, hogy kik voltak az ősei, honnan származik. De arra is légy kíváncsi, hogy a felmenőid milyen hitbeli tapasztalatokra tettek szert! Lehet, sőt biztos, hogy William Carey nincs az őseid között, de biztosan van olyan felmenőd, aki bízott Istenben, és megtapasztalta ennek az áldásait csendben a maga helyén, a hétköznapokban. Jó ezeket megtudni. Jó a még élő idős családtagjainkat megkérni, hogy mondják el az ilyen történeteiket. Mert Isten nem változik, Ő minden időben ugyanaz marad, Őt nem befolyásolja a divat, vagy az emberek gondolkodásmódja. És gondolj arra, hogy az az Isten, aki hatalmas módon megsegítette őseidet a nehéz időkben, ugyanaz az Isten, és ha te is rábízod az életedet, téged hasonlóképpen képes vezetni, megerősíteni, megtartani, megszabadítani. Ma kezdd el kutatni, hogy kik voltak a hívő őseim, és hogyan tapasztalták meg Isten hűségét, és hogyan lettek hívőkké! Meríts ebből bíztatást, és te se légy hitetlen, hanem hívő!

Ne az olyan embereket hallgasd, akiknek „egészségtelen a beszéde”! Ilyenek a rosszindulatú beszédek, amelyek tagadni, vádolni, befeketíteni, kritizálni tudnak, és ilyen a hamis tanítás is, amit Isten nevében mondanak ugyan, de semmi köze Istenhez. Az egészséges beszéd épít, és hitet ébreszt, helyesen tanít, és Istenről tesz bizonyságot. Az egészséges beszéd (tanítás) Jézus Krisztusról szól. Rokonaid és munkatársaid között lehetnek hívők és hitetlenek is. Lehetnek csupa negatívumokra figyelők, és állandóan rosszat mondók, de lehetnek hitben Krisztusra tekintők, és bizonyságtevők is. Ez utóbbiak legyenek a példaképeid, és ne kövesd a másik csoport példáját!

Matisz Jánosné Széll Éva Anna

, ,

About