Home » Lelkesítő » Napi Gondolat » Isten munkatársai

Isten munkatársai

Amikor látták Péter és János bátorságát, és felmérték, hogy írástudatlan, egyszerű emberek, igen Az ÚR erőt ad népének, az ÚR megáldja népét békességgel.
Zsolt 29,11

…elcsodálkoztak. Felismerték őket, hogy Jézussal voltak… ApCsel 4,13

A 29. zsoltár Isten minden hatalmat felülmúló hatalmáról szól, ami előtt senki és semmi sem állhat meg. Csak az utolsó vers szól Isten népéről. Isten népének nincs meg ugyanaz az ereje, mint Istennek. Gyülekezeteink gyengék. Az egyes hívő emberek betegségekkel, gyengeségekkel küszködnek. De van egy hatalmas és erős Istenük. Isten megerősítheti a gyülekezeteket, amennyiben hittel fogadják az Igét. Isten megerősíti az egyes, benne bízó hívőket, hogy a gyengeségeik, kicsiségük, megvetettségük ellenére bátran tegyenek bizonyságot, miként Péter és János. Isten a gyengeségeik, hiányosságaik ellenére megáldja a bizonyságtételüket, és meg lesz az eredménye, mert mások is hitre jutnak. Ahhoz, hogy másokat elvezessünk az üdvösségre, nem kell szuper erősnek lennünk, különleges képességekkel rendelkeznünk, és még csak diploma sem kell hozzá. A hűséges, de olykor gyenge szavainkat Isten erővel tölti meg, és ezeken keresztül munkálja mások üdvösségét. Isten küldhetne helyettünk angyalokat is, de nem teszi. Nem az angyalok kiváltsága, hogy „Isten munkatársai legyenek” (1Kor 3,9), hanem az emberé. Úgyhogy ne békétlenkedj a törékenységed, a sebezhetőséged és a gyengeségeid vagy az emberek viszonyulása miatt, hanem bízd életed Krisztusra, és tedd, amit rád bízott!

Matisz Jánosné Széll Éva Anna

,

About