Home » Lelkesítő » Napi Gondolat » Kiálts Jézushoz!

Kiálts Jézushoz!

Én ugyan azt gondoltam ijedtemben, hogy elvetettél szemed elől, te mégis meghallgattad esedezésem szavát, amikor hozzád kiáltottam. Zsolt 31,23

Amikor Jézus tanítványaival és a nagy sokasággal elhagyta Jerikót, ott ült és koldult az út mellett Timeus fia, a vak Bartimeus, aki amikor meghallotta, hogy ez a názáreti Jézus, kiabálni kezdett: Jézus, Dávid Fia, könyörülj rajtam! És sokan megfeddték őt, hogy hallgasson, de ő annál jobban kiáltotta: Dávid Fia, könyörülj rajtam! Akkor Jézus megállt, és azt mondta: Hívjátok ide! Mk 10,46-49

Nagyon nagy az ellenséges nyomás azokon, akik Jézusban bíznak, vagy őt keresik. Az ősellenség gőzerővel azon munkálkodik, hogy ellehetetlenítse a hívőket, és megakadályozza emberek megszabadulását, megtérését. Minden lehetséges eszközt bevet a rágalmazástól, gyűlöletkeltéstől, nevetségessé tételtől kezdve egészen akár a gyilkosságig, hogy céljait elérje. Hatalmas erőket, embereket, akár intézményeket is megmozgat ennek érdekében. És mi áll a hívő rendelkezésére? Senki nem mer majd mellé állni, hogy védelmezze, vagy igazat adjon neki, vagy cáfolja a rágalmakat. A hívő egyedül Istenben reménykedhet, és egyedül vele beszélheti meg a nehézséget, a támadást, amibe került.

Így volt ezzel a hívő Dávid. Megdöbbentő mindaz, ami a 31. zsoltárból kiderül: csapdát állítottak neki, hogy elbukjék, és jogosan elítélhessék (5.v.), ellenség üldözte, hogy elfogja és megsemmisítse (9.v.), a nehézség miatt csúffá lett az emberek szemében, és sokan nem barátkoztak vele a baj miatt (12.v.), halottá vált az emberek szemében (13.v.), titokban sugdolózva terveket szőttek ellene (14.v.), gonosz beszéddel ellene beszéltek (21.v.). És mi erre Dávid válasza? „De én benned bízom, URam! Azt mondom: Te vagy Istenem.” (15.v.) Vagyis Istenre néz, nem az emberekre, nem a körülményekre. Amikor viszont leveszi a szemét az Úrról, és az ellenség erejére és támadására néz, megijed, és úgy érzi, hogy Isten elhagyta. De milyen jó, hogy ez csak egy pillanatig tart, és Dávid újra az Úrra tud nézni, és bizonyossággal vallani, hogy Isten meghallgatta esedezését.

A másik a vak koldus, aki ma elénk kerül: Bartimeus. Ő hall Jézusról, és vágyódik élő kapcsolatba kerülni vele, és megszabadulni a vakságától. Sok olyan ember van, aki vágyódna hallani Jézusról, vagy megtudni valami közelebbit róla, és megtapasztalni a bűnbocsátó kegyelmét, de beindul az ellenség-gépezet, a lebeszélés, a gúny, vagy a rossz tanácsok, hogy ne Jézushoz fordulj, hiszen vannak szakemberek és szakszerű megoldások a problémádra. (Miközben valójában senki nem volt képes Bartimeust megszabadítani a vakságától, és ugyanígy senki sem képes a bűnöst tudományosan megszabadítani a bűneitől. Maximum elhitetni vele, hogy nem is vagy bűnös. De ez csak álmegoldás.) És bizony, sokan megtorpannak, és végül nem találkoznak Jézussal, mert elszalasztják a lehetőséget. Milyen jó, hogy ez a koldus nem hagyta magát lebeszélni, megfélemlíteni, hanem megkapta Istentől az erőt, hogy az ellenállás ellenére kitartson, és mégis találkozzék Jézussal. Légy ma kitartó, és ne engedd, hogy emberek elbizonytalanítsanak a Jézushoz vezető úton!

Matisz Jánosné Széll Éva Anna

, , ,

About