Lázár feltámasztása

Mária és Márta nagyon fel voltak dúlva.  A bátyjuk, Lázár beteg volt, nagyon beteg. A testvérek tudták, hogy hamarosan meg fog halni.  Ismerték Jézust és ezért üzentek neki, hogy jöjjön el és segítsen a testvérükön.
Ő nagyon szerette ezt a kis betániai családot. Amikor Jézus értesült Lázár állapotáról, azt mondta a tanítványainak: „Ez a betegség nem a halállal fog véget érni.
Jézus két napot kivárt, mielőtt Betániába indult.  Aztán valami olyat mondott, ami meglepte a tanítványokat. „Lázár meghalt. Örülök, hogy nem voltam ott, hogy tudjatok hinni.”

Mit jelentettek ezek a furcsa szavak? Mit szándékozott Jézus tenni?
Amikor Jézus Betániába ért, Lázár már négy napja halott volt.  A teste egy halotti lepelbe burkolva egy barlangszerű sírban feküdt. Márta Jézus elé sietett.  „A bátyád újra fog élni” – mondta Jézus. „Tudom, az utolsó napon történő feltámadáskor” – vágta rá Márta. Azt hitte, az idők végezetéig kell várnia, hogy viszontlássa Lázárt. De Jézus azt mondta: „Én vagyok a feltámadás és az élet: aki hisz én bennem, ha meghal is, él.”  Márta hitt Jézusnak.  Tudta, hogy ő az Isten Fia.  De hogyan segíthetett Lázáron?
Mindegyikőjük szomorú volt.  A húga, Mária sírt, a barátaihoz hasonlóan, akik megpróbálták vigasztalni. Jézus velük sírt. Jézus az emberekkel a sírbolthoz ment.  Egy nagy kő torlaszolta el a nyílását. „Vigyétek el innen ezt a követ!” – parancsolta Jézus.  „Uram, – válaszolta Márta – már szaga van, mert négy napja halott”.  Jézus parancsára az emberek elgörgették a követ.  Aztán Jézus az Égi Atyához fohászkodott.  Egy olyan nagy csoda véghezvitelére készült, amelyből az emberek megtudhatták, hogy kicsoda ő.
Jézus bekiáltott a sírba: „Lázár, gyere ki!”  Az ott állók bizonyára csodálkozva tekintettek a sírfelé.  Vajon visszatudja Jézus adni az életét egy halottnak? IGEN!  Lázár kijött, tetőtől-talpig befáslizva, de –   ÉLVE!
Jézus hozzájuk fordult: „Szedjétek le róla a kötéseket és hagyjátok elmenni!” Micsoda nagy öröm lett!  A sírás nevetésbe csapott át.  Jézus megtartotta a szavát.  Lázár újra élt.  Egyedül az Isten Fia tudta visszahozni az életet egy halottba. Sokan látták ezt a csodát és hittek Jézusban.  De voltak olyanok is, akik elmesélték ezt az ellenségeinek – a templom elöljáróinak. Féltékenységből összeesküdtek, hogy megölik Jézust.  Amikor Jézus ezt megtudta, elment egy pusztához közeli vidékre, Efraimba.

,

About