Home » Gyermeksarok » Zárba illő kulcs » Az üvegcserepek

Az üvegcserepek

Péteréktől nem messze épült az új imaház. Olyan szépnek látszott is, hogy agy nap az ismerős kőműves behívta őt, nézze meg belülről is. Hadd lássa, milyen gyönyörű, amikor a nap besüt a színes üvegablakokon.
Másnap azonban ijedten látta, amikor iskolába menet mellette haladt el, hogy a föld tele van üvegcserepekkel. Éjszaka valakik betörték az ablakot, köveket hajigáltak…
– Ki tehetett ilyen gonoszságot? -háborodott föl Péter.
Dobos bácsi odalépett melléje:
– Randalírozó fiatalok voltak. De tudod, mi ennél még szomorúbb? Hogy az ilyenek legtöbbet a saját testüknek és lelküknek ártanak. Kábítószerrel, italozással, dohányzással ugyanúgy rongálják saját magukat, ahogyan itt összetörték a gyülekezeti ház üvegeit. A keresztyén ember az élő Isten temploma…
Péter nem szólt semmit. Fölvett egy színes üvegcserepet, azt forgatta a kezében: -milyen szép…
– Az bizony -hagyta jóvá Dobos bácsi-, már ilyen kicsi darab is visszatükrözi a napfényt. Mi vajon milyen fényt tükrözünk vissza?
Péter fölnézett a készülő imaházra, és azt suttogta:
– Én szeretném egész életemben az Úr Jézus fényét tükrözni! Ahogy tanultuk:
„Dicsőítsétek Istent testetekben és lelketekben, amelyek Istenéi.” (1 Korintus 6,20)


Ne legyetek mértéktelenek!

,

About