Home » Gyermeksarok » Bibliai történetek - Újszövetség » A többi tanítvány elhívása

A többi tanítvány elhívása

Jézusnak már négy közvetlen tanítványa volt. Jakab, János, Péter, András.
A következő, akit kiválasztott, Fülöp. Jézus csak annyit mondott neki: „Kövess engem!” és Fülöp követte, Annyira izgatott volt, hogy a hírrel elrohant Nátánáélhez.
Megtaláltuk a Messiást, akiről a próféták írtak, Jézust, Názáretből.
„Származhat-e valami jó Názáretből?” -kérdezte Nátánáel.
„Jöjj, és lásd meg!” -mondta neki Fülöp.

Nátánáel ment és nagyon elcsodálkozott, amikor odaérve Jézus pontosan megmondta neki, hogy ő egy igaz izraelita, akiben nincs álnokság és mielőtt Őhozzá jött volna egy fügefa alatt volt. Mindent tudott róla.
Jézus bennünket is így ismer, mindent tud rólunk, még azt is, hogy mire gondolunk vagy hány hajszál van a fejünkön.
Nátánáel elcsodálkozott. „Mester, te vagy az Isten Fia.”
Hiszel, azért, mert ezt mondtam neked? -kérdezte Jézus. Hát ettől jóval nagyobb dolgokat fogsz látni.
Jézusnak 12 közvetlen tanítványa volt. Ők mindig vele voltak, figyelték, hallgatták, tanultak tőle. Péter, András, Jakab, János, Fülöp, Bertalan, Tamás, Máté, Jakab, az Alfeus fia, Taddeus, Simon, a Kananeus és Júdás, az Iskáriótes,
Tanítvány te is lehetsz!
Higgy az Úr Jézusban és kövesd Őt!
A tanítvány tanítható.

About