Jézus megkísértése

Jézus megkeresztelkedése után a pusztába ment, és ott marad 40 napig.  

Tudod, mi történt Jézussal, amíg a pusztában volt?

A Lélek vitte a pusztába. Negyven napig semmit nem evett. Mikor már nagyon éhes volt, a Sátán próbára tette: „Ha tényleg Isten Fia vagy, mondd ezeknek a köveknek, hogy változzanak kenyérré.” Jézus ezt nem tette meg, és válaszul az Írásokat idézte: „Meg van írva, hogy nemcsak kenyérrel él az ember, hanem Isten igéjével.”

Ezután a Sátán elviszi Jeruzsálembe és a templom párkányára állította. Ott ezt mondta neki: „Ha valóban Isten Fia vagy, ugorj le! Hisz meg van írva, hogy Isten elküldi az angyalait, hogy vigyázzanak rád és ne ess le.” Jézus most sem teszi meg, amit a Sátán kér, hanem újra az Írásokból idéz: „Ne kísértsd az Urat, a te Istenedet!

Sátán újabb csábító ajánlatot tesz Jézusnak. Megmutatja neki a föld összes királyságát, a gazdagságukkal és a hatalmukkal együtt, majd így szólt: „Mindezt neked adom, a hatalmukat is, ha csak egyetlenegyszer leborulsz előttem.” De Jézus elküldi: „Menj innen, Sátán! Meg van írva, hogy csak  az Urat, a te Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!”

Ezután a Sátán elment. Jézushoz angyalok jöttek és szolgáltak neki.

,

About