Keresztelő János

Zakariás és Erzsébet fia, János felnőtt, és próféta lett. Azt a feladatot kapta Istentől, hogy beszéljen az embereknek a Messiás eljöveteléről. János nem a zsinagógákban vagy a városokban tanította az embereket, hanem a pusztában. Jeruzsálemből és egész Júdeából jöttek hozzá, hogy hallgassák őt.

„Térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa!” Máté 3,2

-mondta János és sokan hittek az ő szavának. Megbánták a bűneiket, és János megkeresztelte őket a Jordán vizében.

János egyszerű életet él. Teveszőr ruhát viselt, dereka körül bőröv volt, sáskát és vadmézet evett.
Az emberek nagyon kíváncsiak voltak rá.
A büszke farizeusok és szadduceusok is felkeresték. János ezt mondta nekik: „Ne gondoljátok, hogy különbek vagytok, csak mert Ábrahám gyermekeinek mondjátok magatokat. Ettől még nem lesztek Isten gyermekei. Meg kell térnetek és Isten szerint kell élnetek.”

Sokan megkérdezték tőle, hogy mit tegyenek?
– Ha van két ruhátok, adjátok az egyiket egy szegénynek. Ha valakinek nincs mit ennie, akkor gondoskodjatok róla. Hiszen Istennek az a kedves, ha szeretjük Őt és embertársainkat.

Az adószedőknek ezt mondja:
– Legyetek becsületesek, ne csapjatok be senkit! Csak annyi adót szedjetek be, amennyi elő van írva.

A katonáknak pedig ezt:
– Ne bántsatok senkit és ne zsaroljátok az embereket! Legyen elég a zsoldotok (fizetségük)!

 Papok és léviták is felkeresik, és ezt kérdezik tőle:
– Ki vagy te? Mindenki tudni akarja.

– Én vagyok az, aki a pusztában prófétál, és akiről Ézsaiás előre megmondta, hogy segít az embereknek visszatérni Istenhez.

Az embereknek nagyon tetszett, amit János tanított. Sokan azt gondolták, hogy ő a Messiás. De ezt mondta nekik: „Van valaki, akinek sokkal nagyobb hatalma van. Én még arra sem vagyok méltó, hogy levegyem a saruját. Én vízzel keresztelek, de ő Szentlélekkel keresztel majd.”

, ,

About