A napkeleti bölcsek

Heródes király idejében bölcsek érkeztek napkeletről Jeruzsálembe. Egy csillag vezette őket, hiszen maguktól nem tudták, hogy hova is kell menniük, csak azt tudták, hogy a csillag feltűnése egy nagy király születését jelzi.

Itt kérdezősködni kezdtek: „Hol van a kisgyermek, aki majd a zsidók királya lesz? Azért jöttünk, hogy meghajoljunk előtte.”

Jeruzsálem királya, Heródes megijedt, amikor hallott az új királyról. Ezt kérdezte a papoktól:

– Hol kellett megszületnie ennek a királynak?

– A próféták szerint Betlehemben – válaszolták.

Heródes hívatta a bölcseket, és így szólt hozzájuk: „Menjetek el Betlehembe, és keressétek meg ezt a gyermeket! Aztán gyertek vissza, és áruljátok el, hol van! Én is szeretnék meghajolni előtte.”
Ám ez hazugság volt, nem akarta, hogy új király legyen, féltette a hatalmát.

A csillag újra vezette őket

„Amikor meglátták a csillagot, igen nagy volt az örömük.”

és a férfiak követték egészen Betlehemig, ahol megállt egy hely felett.

Amikor a férfiak bementek, ott találták Jézust és az anyukáját, Máriát. Meghajoltak Jézus előtt, és ajándékokkal halmozták el, arannyal, tömjénnel és mirhával.

Álmukban Isten figyelmeztette őket, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, így más úton tértek vissza hazájukba.

About