Home » Lelkesítő » Napi Gondolat » Ki kinek a bűnéért bűnhődik?

Ki kinek a bűnéért bűnhődik?

Ádám és az első generáció vétke nem a miénk.
Mégis szenvedjük következményeit. Örököltük.
Örököltük a bűnre való hajlamot is.

Ahogy felmenőinktől is örököltünk jót és rosszat, úgy utódaink is öröklik jó és rossz génjeinket, jó és rossz cselekedeteink hatását.

Ádámot és Évát nem ítélhetjük el, hiszen naponta milliószámra ismétlődik az „eredendő bűn”: lázadás Isten ellen, a törvény ellen.
Az ember akarja megmondani, mi a jó és mi a rossz.

A mai zsidók, és más vallások, világnézetek tagjai lelki rabságban élnek, a „romlandóság szolgaságában”. Az egész világ.
Minden szabadulásért, megváltásért kiált.

Jézus (Jesua – Szabadító) azért jött, hogy megtörje az ősi átkot.
A bűn világa olyan, mint a hajszálgyökérzet. Kibogozhatatlan.
Ki, kinek, mikor, mit okozott személyes és közösségi szinten…?

Mai üzenet:
A bogozgatás, hárítás, vádaskodás sehova nem visz.
Fogadd el szíveddel, elméddel: eljött szabadulásod, odaadhatod múltadat, terheidet, bűneidet neki. Tényleg van hófehér, tiszta lap.
Élj Isten jóságából, kegyelméből! A többieket bízd Istenre.

Beszéljetek szívhez szólóan Jeruzsálemmel, és hirdessétek neki, hogy letelt rabsága, megbűnhődött bűnéért… (Ézs 40,2)

A teremtett világ maga is meg fog szabadulni a romlandóság szolgaságából Isten gyermekeinek dicsőséges szabadságára. (Róm 8,21)

Szeverényi János

About