Home » Lelkesítő » Napi Gondolat » Isten bennünk! (Pünkösd)

Isten bennünk! (Pünkösd)

A Lélek kitöltése után Istennel nem randevúzunk sem reggel, sem templomban, vagy online közvetítés közben.
Szentlélek által ő a szívünkben él; mozgat, látást, szavakat, programot ad.
A keresztyén ember „istentisztelete” állandó, nincs vége.
Ez a „liturgia” akkor is tart, amikor alszunk, nászi ágyban vagyunk, focizunk, eszünk, műtenek, vagy éppen rosszul vagyunk, haldoklunk.

Isten velünk (Karácsony), Isten értünk (Nagyhét), ISTEN BENNÜNK (Pünkösd). Örökre.

Soha ne elégedj meg azzal, hogy néha benézel kőépületekbe egy órácskára. Nem elég. Ha szerelmes vagy, megelégszel azzal, hogy hetente 50 percet legyetek együtt?!
Az kapcsolat egyáltalán?

Mire való akkor a gyülekezet? Arra, hogy például ezt hirdessék, hogy hangozzék az evangélium, és erősödjünk az ige és a szentségek által.

Az életünk lehet megvalósult, megtestesült ige:
„Szívembe rejtem beszédedet…”
Létezés, történés, cselekvés.

Az egész életem – szó, gesztus, cselekedet – ima.

A keresztség egy életen át működő erő- és kegyelemforrás: alámerülés az Atya, Fiú, Szentlélek valóságába naponta.
Folyamatos megújulás, napi megtérés.

Az úrvacsora szintén életprogram: a bennem élő Krisztus osztja szét magát. Magam is megtört kenyérré, és kiöntött borrá leszek vele, benne, általa.

A közösség fontos. Találkozunk, barátkozunk, kiegyenlítődnek életünk hiányai és többletei. A jól működő gyülekezet a világ legjobb csapata. Tényleg.
Közösség az Örökkévalóval nonstop, és közösség embertársainkkal.

Hallgasd meg szavamat reggel, Uram, reggel eléd készülök, és várlak. (Zsolt 5,4)

Minden imádságotokban és könyörgésetekben imádkozzatok mindenkor a Lélek által, és legyetek éberek, teljes állhatatossággal könyörögve valamennyi szentért… (Ef 6,18)

Szeverényi János

Fotó: Felvidéki misszió. Ferenczy Erzsébet gyermekfoglalkozást tart.

, ,

About