Home » Gyermeksarok » Bibliai történetek - Ószövetség » Bibliai történetek 3. -Kain és Ábel

Bibliai történetek 3. -Kain és Ábel

   Ádámnak és Évának fia született: Kain.

Később másik is: Ábel. Felnőttek mindketten. Kain földművelő lett, Ábel pásztorember.

Mindketten áldozatot vittek az Úrnak. Kain a föld gyümölcséből, Ábel az állatai közül.

Isten elfogadta Ábel áldozatát, Kainét viszont nem.

Miért tett Isten különbséget a két testvér között?

Ábel hittel ajánlotta fel áldozatát.

Kain pedig nem. Nem Isten tett különbséget tehát a két testvér között, hanem ők maguk!

Kain is észrevette a különbségtételt: gyűlölet és harag izzott benne. Az Úr megkérdezte tőle:

–– Miért haragszol, miért búsulsz? Ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz. Ha nem jól tettél valamit, vigyázz, mert a bűn leselkedik rád, de te uralkodhatsz rajta!

Kain nem felelt Istennek.

Később azt mondta Ábelnek:

–– Menjünk a mezőre!

Ott rátámadt testvérére, meggyilkolta és otthagyta.

Estére ismét az Úr szava szólt hozzá:

–– Kain hol van a testvéred?

–– Nem tudom. Talán őriznem kellett volna?

–– Kain! A testvéred vére hozzám kiált a földről! Átkozottá lettél és átkozott a föld miattad: vért ontottál rá! Hontalan bujdosó leszel ezután!

Elment Kain. Elment az Úr színe elől. Elhagyta szüleit, s a vidéket is, ahol eddig élt.

Az első halott a Biblia lapjain: gyilkosság áldozata. Ádám és Éva, amikor vétkezett Isten ellen, csak engedetlen volt. Gyermekük –– Kain gyilkolt.

Utána már ő maga is félt: attól félt, hogy valaki majd őt öli meg egyszer.

Isten kegyelme ismét életet ajándékozott.

Ádámnak és Évának az elveszítettek helyett harmadik gyermekük született: Sét.

,

About